„Dnešním dnem začíná v rámci první etapy stavby přepojování stoky, která přivádí odpadní vody ze severní části města, tedy týneckého sídliště,“ vysvětlil v úterý 25. června ředitel Vodovodů a kanalizací Týnec (VaK) Zbyněk Peša.

To, co se v ten okamžik na stavbě dělo přitom sledoval z okraje jámy hluboké přes pět metrů. Tu vyhloubil nezvykle velký pásový bagr. Na jednom konci výkopu ze země vyčnívala obnažená betonová trubka s průměrem 700 mm. Na té druhé vzdálené nějakých 15 metrů, pak zbrusu nové, rovněž betonové potrubí, ale s průměrem 1000 mm.

Cestu splaškům ze sídliště zastavili vodohospodáři už před železniční tratí. A to, co se tam nashromáždilo v rámci běžného provozu kanalizační sítě, pak do nové části převáděla výkonná mobilní čerpadla a hasičské hadice. V podstatě to samé se dělo i s přítokem splašků z levobřežní části města.

„Čerpadla to zvládnou,“ ujistil ředitel Vak, ale upozornil, že ani to ale nemusí být stoprocentní jistota. „Komplikace by mohlo způsobit, kdyby zapršelo. Ale věřím tomu, že to všecko zvládneme jak v čase, tak s objemem odpadní vody, který k nám nyní teče.“

V podstatě se tento týden jedná o to, že na týnecké ČOVce odstavili starou technologickou linku a splašky začíná zpracovávat technologie nová umístěná v nových objektech.Takovým je například nádrž, která se pozvolna plní kalnou vodou s typickým odérem. Nádrž má kapacitu 2500 m³ a pokud nezaprší, naplní ji obyvatelé Týnce odpadní vodou za pouhé tři dny.

Díky tomu, že v době návštěvy Deníku bylo v nádrži vody pomálu, nepohltila jetě ani vrtule, jakési lodní šrouby. Jejich prácí je zabránit usazování sedimentů na dně nádrže. Hrubé části splašků odstraní už na cestě vody k nádrži lapák písku.

Kromě vrtulí se v nádrži na hladině kalné vody objevily obrazce vzniklé probubláváním vzduchu ode dna. Právě to je důležitá součást celého procesu čištění.

Na přepojování starého na nové podle ředitele Vak Týnec navážou také demolice nepotřebných stavebních objektů. Na jejich místě pak začne výstavba nových.

„Tím v podstatě bude zahájena druhá etapa výstavby intenzifikace čistírny. Práce běží podle harmonogramu, i když s tříměsíčním posunem. Prodleva vznikla kvůli nutnosti vytěžení tvrdé posázavské žuly na samém začátku stavby,“ sdělil Zbyněk Peša.

Zbyněk Peša, ředitel VaK Týnec - intenzifikace ČOV Týnec, 25. června 2024. | Video: Zdeněk Kellner

A i když stavba není zcela dokončená, nová technologie by už tento týden měla zvládat to, co její předchůdkyně. Že se to stalo obyvatelé města ani nepoznají. O tom, že stavba běží podle představ investora, rozhoduje nejen zhotovitel, ale také obsluha zařízení.

„Za to bych chtěl poděkovat nejen Ladislavu Kubáskovi, ale i dalším zaměstnancům Vak. Za poslední měsíc odvedli neuvěřitelný kus práce,“ chválí šéf VaK Týnec.

Kapacitu intenzifikace zvýší o 1400 ekvivalentních obyvatel. Zařízení tak zvládne vyčistit vodu od celkově osmi tisíc ekvivalentních obyvatel.

„To zajistí další rozvoj města. Umožní to také připojení městské části Krusičany,“ dodal ředitel Vodovodů a kanalizací Týnec Zbyněk Peša.

Bez napojení na týneckou čističku pak zůstanou jen Čakovice, které ovšem budou mít problematiku splašků vyřešenu samostatnou kanalizací a výstavbou ČOV. Osada je totiž až příliš daleko od týnecké čističky.

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou má rozpočet 135 milionů včetně DPH, ale vzhledem k uvedenému složitému dobývání skály, se částka ještě navýší.