Připomněl také že Votice při řešení této problematiky úzce spolupracují s Integrovanou dopravou Středočeského kraje. Té Votice poskytují podklady a díky tomu se významně podílely na tvorbě linek.

„Zpravidla to bývá obráceně. Integrovaná doprava připraví návrh linek a teprve pak je předloží obcím. Naše linky tak budou vycházet z toho, co obyvatelé chtějí a potřebují,“ vysvětlil Jan Vachtl.

Votice už také připomínkovaly za sebe i obce ve správním obvodu návrhy nových jízdních řádů. Připomínky znají i dopravci - ČSAD Benešov, Comett Plus a Ariva střední Čechy. Jednání však jsou podle Jana Vachtla komplikovanější, než jak by si ve Voticích přáli. 

Každý ze tří dopravců má jinak nastavené kolektivní smlouvy i směny řidičů. A protože Voticko leží na pomezí dvou krajů, byla jednání komplikovaná i kvůli tomu. Do Votic totiž vedou také tři linky z jižních Čech.

Náročné bylo například jednání o navrženém ukončení vožického autobusu v Olbramovicích. „Nechtějí tam zajíždět, protože tam řidiči nemají zázemí, autobus není kde odstavit a otáčet se může jen přímo na silnici,“ potvrdil Vachtl.

Požadavkem Jihočechů proto bylo zastavování autobusu ve Voticích nebo jejich jízda po dálnici D1 až do Prahy. To zase nepřipustil Středočeský kraj. „Nyní se proto jedná přetrasování vožického autobusu do Benešova s návazností na vlak do Prahy,“ dodal Jan Vachtl.