Téměř kompletní vedení benešovské radnice se ve středu 19. listopadu ocitlo v roli svědků v procesu proti Petru Pohůnkovi, jehož obžaloba viní z útoku na veřejného činitele.
K incidentu došlo v kanceláři sekretářky starosty ve středu 5. března, odkud stěžovatele v poutech vyvlekli městští strážníci, aby ho po příjezdu přivolané policejní hlídky vzápětí pustili.
Konflikt započal, když se obžalovaný dožadoval sepsání ústní stížnosti na postup starosty Petra Kouby při vyřizování předchozích podání, jež se týkaly formálních nedostatků i porušení správního řádu přestupkovou komisí a dalších úředníků.
„Správní řád nepřipouští, aby úředníci, jichž se stížnost týká, ji také zároveň vyřizovali. Což se stalo,“ uvedl k březnovému důvodu návštěvy radnice obžalovaný.
Při formulaci zápisu docházelo mezi ním, sekretářkou, tajemnicí i právničkou chvílemi ke hlasitým nedorozuměním, které vyřešil starosta výzvou, aby si Petr Pohůnek stížnost sepsal sám a opustil místnost. Sekretářku zároveň vyzval, aby započatý zápis z počítače vymazala. Obžalovaný odmítal započaté jednání ukončit odchodem, takže Petr Kouba prostřednictvím sekretářky vyzval městskou policii, aby v kanceláři zasáhla.
Strážníci podle přání starosty opakovaně vyzvali stěžovatele, který se mezitím pokusil mobilem přivolat republikovou policii, k odchodu, ale protože nepochodili, snažili se ho vyvést. Pohůnek si sedl na koberec a odmítal se hnout. Strážníci se ho snažili po smyku vytáhnout z kanceláře, což se jim nedařilo.
Zatímco předchozí verbální rozmíška byla halasná, přetahovaná na koberci se odehrávala pouze za doprovodu funění zúčastněných. Potyčce v té chvíli přihlíželo téměř kompletní vedení benešovské radnice. Pohůnek ležící na břiše se vrtěním i kopáním kolem sebe bránil odtažení a přitom hulákal cosi o starostových pochopech i gestapu. Tehdy došlo k pádu jednoho ze strážníků na zem.

Rvačka v předpokoji starosty

Soudkyni především zajímaly rozdíly ve výpovědích svědků. Například, kde byl mobil


Jak si strážník ustlal na koberci?
Povalený strážník u soudu uvedl, že ho na zemi ležící obžalovaný, který stále kolem sebe kopal, stáhl za nohavici, takže se svalil na koberec. To potvrdil i tehdejší velitel městské policie, který mezitím do kanceláře dorazil.
„Strhl ho za nohavici,“ uvedl. Druhý zasahující strážník situaci popsal jako podtržení rukou.
Přítomná právnička okamžik pádu neviděla. K údajnému napadení městských policistů, za nějž je Petr Pohůnek obžalovaný z útoku na veřejného činitele, uvedla: „Nemůžu říct, že by na policisty útočil nebo je napadal. Jen se vzpíral,“ konstatovala.
Sekretářka starosty vůbec nevěděla, jak se strážník ocitl na zemi. „Neviděla jsme, že by obžalovaný napadal strážníky,“ tvrdila. Starosta Petr Kouba, jenž původně na policii a nyní u soudu, vypovídal rozdílně, si nakonec nebyl jistý, jak se všechno odehrálo.
„Neviděl jsem, že by pan Pohůnek někoho srazil k zemi nebo ho podkopnul. Nemělo to útočný charakter,“ diktoval původně při přípravném řízení. „Asi ho podsekl,“ tvrdil při svědecké výpovědi. Po upozornění soudkyně na rozpory nakonec připustil, že celou událost nepřetržitě nesledoval, protože mezi tím odcházel do své kanceláře.
„Kdyby se jednalo o regulérní rvačku, tak by Petr Pohůnek nad městskými policisty vyhrál,“ poznamenal starosta. Tajemnice městského úřadu potyčku nesledovala, koukala z okna. To nechala zapsat i do policejního protokolu s tím, že neviděla, že by obžalovaný strážníka strhl.
U soudu zaznělo její prohlášení jinak: „Asi ho strhl na zem,“ připustila Miluše Ctibůrková nejistě.

Kopal kolem sebe, aby nedostal pouta
Další kolo otázek pro všechny svědky se týkalo kopání.
„Lehl si na zem a kopal kolem sebe ve snaze zabránit uchopení,“ popsal odpor obžalovaného strážník.
„Nemůžu říct, že by nás cíleně kopal,“ doplnil druhý městský policista. „Kopal kolem sebe a několikrát se trefil do policisty,“ upozornil místostarosta Tichovský.
„Kopal kolem sebe a je možné, že asi strážníka zasáhl,“ připustila tajemnice.

Při válení se na koberci se hluk utišil
V otázce hluku se všichni svědci shodovali, že kulminoval před zásahem strážníků při dohadech o formulaci stížnosti na starostu a podruhé až při odvádění Petra Pohůnka na služebnu.
Mezitím, zejména při strkanici na koberci, když se strážníci pokoušeli stěžovatele spoutat, byl relativní klid. Nadávky ze strany obžalovaného nebyly adresné. „Slovní urážky byly spíše obecného charakteru,“ potvrdila vyjádření všech svědků tajemnice.

Kde skončil mobilní telefon stěžovatele
Na začátku strkanice v kanceláři sekretářky měl stěžovatel v ruce mobilní telefon, kterým se pokoušel přivolat republikovou policii. „Strážníci mi ho vyrazili s tím, že nejsem ten, kdo bude volat policii,“ tvrdil u benešovského soudu obžalovaný s dovětkem, že mobil zapadl pod konferenční stolek a zpět ho dostal až na chodníku před radnicí. „Telefon držel předtím a potom,“ formuloval nejasnou odpověď jeden ze strážníků. „Viděl jsem, že si mobil dal do kapsy,“ prohlásil druhý strážník. „Telefon mu vypadl na zem,“ popsal stejnou situaci starosta. „Z kanceláře jsem odnesl taštičku s doklady a mobilní telefon, které jsem mu předal po sejmutí pout před radnicí,“ vypověděl tehdejší velitel Janák.

Jenom dva dloubance do žeber
O úderech do krku a žeber Petr Pohůnek prohlásil, že neví, který ze zasahujících strážníků je má na svědomí, protože ležel na břiše. Ostatní přítomní zřejmě v té chvíli trpěli krátkodobou slepotou, jen zasahující strážník připustil, že obžalovaného dvakrát dloubl do žeber, aby přestal klást odpor při nasazovaní pout. „Přesně, jak nás to při výcviku učili,“ podotkl k použití donucovacích prostředků.

Policii nikdo čin jako trestný nehlásil
Po příjezdu hlídky obvodního oddělení se Petr Pohůnek ocitl na svobodě. Policisté po ujištění, že se vlastně nic nestalo, zase odjeli. Starosta Kouba před soudkyní prohlásil, že policisté tehdy konstatovali, že nic sepisovat nebudou. V přípravném řízení přitom do protokolu uvedl, že nic sepisovat nechtěl. „Tehdy jsem se domníval, že se policisté ptají, zda se mě osobně stala nějaká újma,“ vysvětlil rozpor ve výpovědích.
Obžalovaný Pohůnek se tehdy znovu vrátil do budovy městského úřadu, v kanceláři místostarosty Durase sepsal svou stížnost, kterou pak předal pracovnici podatelny.

Lékařská zpráva pohmoždění potvrdila
Při zápolení v prvním patře radnice se jeden ze strážníků odřel na noze o koberec. Nad spáleninou mávl rukou.
Obžalovaný odjel do nemocnice na vyšetření. Lékařská zpráva pohmožděniny potvrdila, neschopenku ale stěžovatel odmítl. „Řekl, že si ošetření zařídí sám,“ podotkl strážník k překvapení soudkyně, která poprvé za dobu výslechu pěti svědků slyšela, že ve středu 5. března mělo dojít ze zranění.
Přerušené hlavní líčení s mužem obviněným půl roku po incidentu z trestného činu útoku na veřejného činitele pokračuje ve středu 26. listopadu.