„Tak my jsme pro jistotu vařili jídla už od rána od čtyř hodin a natočili si zásoby, protože měli  vodovod opravovat.  A nakonec voda celý den šla," podivila se pokladní z veřejné jídelny v Tyršově ulici s tím, že se o odstávce dodávek vody kuchařky dozvěděly z informačního letáčku.

Jiná restaurace na Masarykové náměstí zákazníky s předstihem varovala. že bude mít v polednem omezený výběr obědů a další pro jistotu neotevřela vůbec.

Výměna vodovodního šoupěte na Malém náměstí skutečně netrvala dlouho. Řádově hodiny, i když byli odběratelé varovaní před delší odstávkou.

„Je to tak. Pokud se při výměně  ventilů velkých profilů vodovodu nevyskytnou potíže, je hotová za několik hodin. Ale může dojít k nepředvídatelným problémům, a potrvá několik dní, než vodovod v lokalitě zprovozníme," vysvětlila Marcela Zachová, technická ředitelka benešovské Vodohospodářské společnosti.

„Při plánovaných opravách  se snažíme, někdy to také nejde,  napájet vodovodní okruhy z druhé strany. Proto  odběratelé ani nemuseli zaznamenat pokles tlaku nebo množství dodávané vody. Někdy se ale nepodaří náhradní napájení otevřít, proto radši pro jistotu předem odběratele informujeme, že dodávka vody bude přerušená úplně. Aby byli připravení a nedošlo k nějakým nepříjemnostem nebo škodám," poodhalila běžnou praxi ředitelka vodařů.

Na uchování dostatečné zásoby vody  v potrubí mohlo mít vliv i jednání obyvatel, kteří omezili spotřebu na minimum, nezapínali pračky, nevařili, nekoupali se.  V centru města, tak jako i v jiných lokalitách (ulice Husova, Jiráskova. Žižkova, Táborská) kde byly opotřebované tlakové uzávěry  v průběhu školních prázdnin nahrazené novými, byly pro jistotu přistavené cisterny s pitnou vodou.

A co závěrečná fontána?

Před zprovozněním vyměněné armatury musí vodaři celou vodovodní větev prostřednictvím pouličních hydrantů odkalovat a odvzdušnit. „Odkalení vodovodního řadu s vývěrem vody na ulici, kde steče do nejbližšího kanálu, je nezbytné. Není možné zakalenou vodu  pusti ke konečným odběratelům, u nichž by ucpala sítka v koncových vodovodních zařízeních," ujistila Marcela  Zachová  s tím, že by mohlo dojít i k hmotným škodám.