Vlastně to může být každý, kdo druhým má co nabídnout. Nezáleží na tom, jestli je studentem, podnikatelem, zaměstnancem nebo nezaměstnaným či třeba ve starobním důchodu.

„Předpokladem pro dobrovolnickou činnost není odbornost, nýbrž vnímavost, nezištnost a sdílnost. Dobrovolníci nenahrazují práci profesionálů, ani nedělají činnosti, které jsou u zaměstnanců méně oblíbené, ale přinášejí lidský kontakt a zpříjemňují pacientům pobyt v nemocnici,“ připomněl mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.

Nepřehlédněte: Jarního úklidu se dočká i příroda na Benešovsku

Právě v benešovské nemocnici dobrovolníci udržují kontakt pacientů se zdravým světem a pomáhají jim překlenout náročné období hospitalizace. A i když nejsou zdravotníci, pomáhají léčit. Jinak. Třeba tím, že pacientům věnují svůj zájem, mají pro ně porozumění, úsměv nebo pohlazení.

V Benešově dobrovolníci působí na oddělení Lůžek ošetřovatelské péče, kde například pomáhají při skupinové arteterapii, navštěvují pacienty na pokojích nebo s nimi chodí na vycházky v doprovodu cvičených psů.

Dobrovolníkem se může stát prakticky každý, kdo projde pohovorem s koordinátorkou této činnosti, úvodním školením a zaváže se písemně k dobrovolnické činnosti. Nutný je ale také čistý výpis z rejstříku trestů. Pak už následují jen další procedurální záležitosti, jako je školení bezpečnosti práce a první hodiny dobrovolnictví pod vedením koordinátorky.

Nenechte si ujít: Benešov ještě letos vylepší sociální služby