Zatímco před pěti lety chtěla, z téměř tří stovek pacientů ústavu hlasovat při mimořádných parlamentních volbách jen zhruba padesátka lidí, nyní je zájemců o volbu prezidenta více než dvakrát tolik. „Jen ve zvláštním seznamu voličů máme přihlášených sto pacientů,“ potvrdila všeobecná setra Alena Mikynová, která se o hladký průběh voleb dříve starala v místě svého bydliště v Kladrubech, jako členka komise. Nyní už řadu let zajišťuje volby v rámci svého zaměstnání v rehabilitačním ústavu. „Dalších možná dvacet až třicet lidí bude volit, protože si zajistili voličský průkaz,“ dodala.

Voličský průkaz si s sebou do Kladrub přivezli ti, kteří si o něj na úřadě v místě svého trvalého bydliště požádali. Samozřejmě proto, že věděli, že v době voleb budou mimo svůj domov.

Ale pak je v RÚ Kladruby také další, ještě početnější skupina voličů, kteří průkazy nemají, ale přesto chtějí a budou volit. To jen díky tomu, že jsou zapsáni na takzvaném zvláštním seznamu voličů. „Do něj zapisuji pacienty, kteří chtějí volit, ale nedostanou se na svůj úřad k vyřízení formalit, nebo nemohou odjet volit domů,“ uvedla Mikynová.
Třiadvacet pacientů zapsaných na zvláštním seznamu požádalo o zápis do něj jen krátce po svém nástupu do RÚ.

„Informace o nich jsem pak odeslala na jejich domovské obecní úřady. Tam si takové voliče ze svého stálého seznamu vyškrtnou, protože budou volit u nás,“ vysvětlila zdravotní sestra Alena Mikynová s tím, že se pacienti o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů dozvěděli předem. „Už v polovině prosince jsme do zvacího dopisu vkládali informační leták k pořízení si volebních průkazů nebo možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů. Další informace se voliči dozvídají z nástěnek. Myslím, že v Kladrubech budou volby zase OK,“ usmála se koordinátorka voleb.

I zápis do zvláštního seznamu voličů však má svá, především časová, pravidla. Zápis do něj musí být provedený nejpozději týden před samotným hlasováním. Případné další, pozdější žádosti pacientů, pak už nemohou být vyslyšeny.

Ve zvláštním seznamu voličů v Rehabilitačním ústavu Kladruby jsou podle sestry adresy voličů z celé republiky. Oznámení tak z Vlašimska odešla například do Prahy, Liberce, Rakovníka, Českých Budějovic, Brna, Hluboké nad Vltavou a také řady dalších malých sídel.

Problém pacientům rehabilitačních ústavů může ale způsobit také nařízení pojišťoven, které hradí rehabilitaci. Kvůli tomu smějí opustit ústav teprve po absolvování tří týdnů rehabilitační péče. Jenže pacienti, kteří chtějí z jakéhokoliv důvodu zamířit domů dříve, než splní tyto výše uvedené podmínky, to zcela zapovězeno nemají. Tedy v jediném případě – pokud jedou volit. Zda pak skutečně odvolí, však už nikdo nezjišťuje.