A tento pokrok se týká nejen spojů, které začínají nebo končí v Praze, ale ti těch, které na ně navazují. Například už od neděle 9. prosince se s novým jízdním řádem výrazně změní také počet spojů na „Sedlčance“, což je regionální železniční trať číslo 223 mezi Olbramovicemi a Sedlčany.

„Ve stávajícím provozu jezdí, v pracovních dnech, jedenáct vlaků z Olbramovic do Sedlčan a dalších osm o víkendech. V opačném směru jezdí také jedenáct vlaků v pracovních dnech a devět pak během víkendu,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl.

Od devátého prosincového dne se cestující využívající „Sedlčanku“ nebudou muset spoléhat už jen na dosavadní počet spojů, ale budou si moci lépe rozvrhnout čas své cesty. Nově totiž pojede, od pondělí do pátku, 15 vlaků z Olbramovic do Sedlčan a dalších 9 pak o víkendech. Navíc vlak, který dojíždí do Sedlčan tři minuty po sedmnácté hodině, nebude vyjíždět z Olbramovic, ale už z Votic. Právě to pomůže cestujícím, kteří jinak musejí k cestě z Votic na vlak do Olbramovic, využívat autobus.

Cestující na uvedené trati ale čeká také další novota. Vlak, který z Olbramovic odjíždí před půl sedmou ráno, projede bez zastavení Vrchotovy Janovice, Minartice a Voračice. „Důvod je prostý,“ tvrdí Jan Vachtl. „Vlak musí stihnout ve Štětkovicích křižování s protijedoucí soupravou, která veze cestující do Olbramovic, ke spěšnému vlaku na Prahu,“ vysvětlil expert.

Ale bez navýšení spojů nezůstanou ani cestující jedoucí opačným směrem, tedy od Sedlčan do Olbramovic. I jim poslouží od 9. prosince 15 vlaků a o víkendech dalších devět. Navíc osobní vlak s odjezdem ze Sedlčan v 15.32, zastaví na konečné až ve Voticích.

Ani takové navýšení spojů ale nemusí být v daném regionu na jihu Benešovska poslední. Další úpravu a snad i posílení jízdního řádu, lze očekávat po té, co Správa dopravní železniční cesty dokončí zdvoukolejnění trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi.

Už ve druhé půli listopadu o tom budou přímo ve Voticích jednat se starostou Jiřím Slavíkem úředníci Integrované dopravy Středočeského kraje. Cílem jejich rozhovorů bude navržení koncepce osobních a spěšných vlaků mezi Táborem, Benešovem a Prahou a to právě po dokončení stavby IV. železničního koridoru Votice – Sudoměřice.

„Rozšíření integrované dopravy na hranici s Jihočeským krajem je prvním krokem k dokončení začlenění celého našeho regionu,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík, který s představiteli Integrované dopravy Středočeského kraje bude hovořit také o dalších aspektech zlepšení dopravy pro obyvatele Voticka. Tématem bude modernizace vozového parku osobních vlaků, problematika dopravy na „Sedlčance“ nebo dopravní obslužnost celého Voticka.

Mluvit by se mělo i o zastavování rychlíků ve Voticích. Starosta ale připomene také vybudování přestupního terminálu na Beztahově, což je de facto, stanice Votice. „Dopravní terminál v Olbramovicích totiž žádným terminálem není. Při budování koridoru se asi nemyslelo na to, že po železnici budou jezdit také lidé,“ upozornil Jiří Slavík.

Podle Jana Vachtla je okruh témat, o nichž se bude bavit votický lídr s odpovědnými úředníky už nyní velmi aktuální. Blíží se totiž doba ukončení platnosti smluv s autobusovými a železničními dopravci. „Proto je nutné votické požadavky projednat ještě letos, i když se výsledek projeví třeba až na konci volebního období,“ dodal Jan Vachtl.