I když uzavírky silnic II/112 mezi Struhařovem a Vlašimí, II/114 z Jírovic do Neveklov anebo nájezdu z Benešova na silnici I/3 jsou v jen některé z řady právě probíhajících prací na silničních komunikacích okresu Benešov, řadu motoristů z Benešovska více trápí modernizace dálnice D1. Ta řadu let prochází opravami a zejména řidiče, kteří po ní jezdí denně, často přivádí až na pokraj šílenství.

Dálnici totiž nelze dlouhodobě zcela uzavřít, ale její provoz přesunutý z obvyklých čtyř proudů, do dvou, přináší velké komplikace - dočasná přerušení provozu a nabírání zpoždění. Většinou kvůli nehodám. V současné době Ředitelství silnic a dálnic modernizuje dva úseky D1 ležící na území okresu Benešov.

„Prvním z nich je úsek s označením 02 ležící mezi exity 21 Mirošovice a 29 Hvězdonice,“ potvrdil Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) s tím, že tam aktuálně probíhá modernizace pravého jízdního pásu ve směru na Brno.

Modernizaci tohoto úseku má v plánu investor dokončit ještě letos s výjimkou mostu u Hvězdonic. Jeho rekonstrukce by měly probíhat i v roce 2021. Druhý z modernizovaných úseků dálnice D1 s pracovním označením 07, ohraničuje exit 56 Soutice a 66 Loket na Vlašimsku.

Kvůli zmírnění počtu nehod, které s sebou kromě zdravotních komplikací účastníků přinášejí i zmiňovaná zpoždění a velké škody, jsou opravované úseky pod dohledem radarů. I do této, v podstatě technické záležitosti, ale promluvil covid19. Podle vedoucího Odboru dopravy Městského úřadu Vlašim Jiřího Vondrušky se v úseku mezi Souticemi a Loktem měří teprve několik týdnů.

Posun proti plánům způsobila preventivní protikoronavirová opatření a de facto nemožnost ověřování výsledků práce měřících systémů, které musí zajišťovat více lidí najednou. Za tu dobu radary zaznamenaly stovky aut, jejichž řidiči překročili stanovenou osmdesátku.

„Za tento krátký časový úsek zpracováváme z dálnice D1 na tisíc čtyři sta dopravních přestupků,“ potvrdil ve středu 10. června Jiří Vondruška, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Vlašim. Podle Jana Studeckého v tomto vlašimském správním obvodu probíhá modernizace levého jízdního pásu ve směru do českého hlavního města a jeho modernizace bude ukončena ještě letos.

Pokuty za překročení rychlosti na dálnici D1 rozdává také Městský úřad Benešov. I na „jeho“ osmikilometrovém úseku z Mirošovic do Hvězdonic, byla situace se sbíráním dat z radarů obdobná, jako na vlašimské části D1.

„Měření mělo probíhat od 17. dubna, ale vzhledem k vážným technickým problémům, které nebyly na naší straně, nebylo úsekové měření realizováno až do 25. května. V prvním červnovém týdnu bylo zasláno našemu úřadu jako správnímu orgánu prvních několik stovek přestupků, které se nyní zpracovávají,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.