Oblast, v níž se nachází, je označena jako Národní přírodní památka Hadce u Želivky. Leží na východě Benešovska v oblasti takzvaných dolnokralovických hadců na levém břehu vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Její perlou je prvně jmenovaná drobná kytička s bílým květem kuřička hadcová. Tato se totiž vyskytuje na celém světě pouze tam a nikde jinde! 

Nejcennějším místem ve zmiňované lokalitě na Podblanicku, je lokalita ohraničená na východě řekou Želivkou a na západě Sedlickým potokem.  Podle serveru Akademie věd ČR je zajímavé, že právě tam se nachází v Česku nejbohatší lokalita hadcových endemitů a subendemitů s pěti ze šesti těchto druhů vyskytujících se na území České republiky. Právě proto není divu, že žádost vlašimských ochránců přírody o poskytnutí dotace na záchranu vzácných rostlin Středočeský kraj vyslyšel a poskytl na ni téměř milion korun.

„Zásahy v této lokalitě budou směřovat k prosvětlování lesa a k obnově skalních otevřených terásek," potvrdil využití peněz vlašimský ekolog Martin Klaudys.

Že je lokalita ležící u Želivky skutečně ojedinělá, dokládá vyjádření odborníků Filipa Koláře a Petra Víta z Akademie věd České republiky.

„S okolní fádní a floristicky značně chudou krajinou prudce kontrastuje hadcový obvod zaplněný někdy i značně bohatými populacemi druhů vzácných jak v celorepublikovém, tak i v regionálním měřítku."

Území Dolnokralovických hadců je v tuto chvíli veřejnosti nepřístupné, protože leží v prvním ochranném pásmu vodního díla Švihov, rezervoáru pitné vody pro téměř dva miliony lidí v celém Středočeském kraji. Ale to je pro uchování vzácných druhů rostlin nejspíš jen dobře.

Rostliny totiž přežily v lokalitě s rozlohou necelých 300 hektarů i napouštění vodního díla Želivka či stavbu dálnice D1, která přeťala nejcennější partie v západní části lokality.

„Spatřit vzácné rostliny ale veřejnost přece jen bude moci. Na jaře příštího roku otevíráme Vodní dům u Soutic a tohle návštěvnické středisko bude zaměřené právě na biotopy nádrže Želivka," dodal Martin Klaudys z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Další významné hadcové lokality v České republice lze najít na Havlíčkobrodsku nedaleko Borku u Chotěboře a také u Starého Ranska, u Mohelna v okrese Třebíč, na západě Čech ve Slavkovském lese na Karlovarsku, u Křemže na Českobudějovicku a také u Mladé Vožice na Táborsku.