Ostatní povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, kterými jsou například správné hygienické podmínky při přípravě a prodeji pokrmů, při skladování, dále na ochranu potravin před kontaminací, kontrolu dat použitelnosti, doklady o původu potravin, dodržování zásad provozní a osobní hygieny, způsobilost osob vykonávající činnost epidemiologicky závažné a dostupnost informací o přítomnosti alergenů v pokrmech byly na zodpovědnosti samotných provozovatelů stánků.

Den za obnovu lesa spojil v České republice 31 tisíc lidí. V zemi jsou díky nim stovky tisíc sazenic.
Jak se změní středočeské lesy? Přibýt musí hlavně buky

Hygienici při akci provedli 13 kontrol stánků nabízejících tradiční pokrmy rychlého občerstvení. Odhalili při tom pět závad spočívající například v uvádění potravin s prošlým datem použitelnosti na trh, nedoložení dokladu o původu zboží a v jednom případě obsluha občerstvení nepředložila zdravotní průkaz. „S provozovateli byla projednána potřebná nápravná opatření, která byla splněna, a za zjištěné závady jim byl uložen finanční postih," potvrdila Dana Šalamunová, mluvčí KHS.

Milovníci vína zaplnili náměstí v Benešově.
OBRAZEM: Milovníci vína zaplnili náměstí v Benešově