Ostatní povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, kterými jsou například správné hygienické podmínky při přípravě a prodeji pokrmů, při skladování, dále na ochranu potravin před kontaminací, kontrolu dat použitelnosti, doklady o původu potravin, dodržování zásad provozní a osobní hygieny, způsobilost osob vykonávající činnost epidemiologicky závažné a dostupnost informací o přítomnosti alergenů v pokrmech byly na zodpovědnosti samotných provozovatelů stánků.

Hygienici při akci provedli 13 kontrol stánků nabízejících tradiční pokrmy rychlého občerstvení. Odhalili při tom pět závad spočívající například v uvádění potravin s prošlým datem použitelnosti na trh, nedoložení dokladu o původu zboží a v jednom případě obsluha občerstvení nepředložila zdravotní průkaz. „S provozovateli byla projednána potřebná nápravná opatření, která byla splněna, a za zjištěné závady jim byl uložen finanční postih," potvrdila Dana Šalamunová, mluvčí KHS.