„Zkontrolujeme všechna občerstvovací zařízení, která v areálu budou, včetně stánků mimo něj. Zaměříme se na provozní a osobní hygienu, kontrolu surovin i technologii jejich zpracování,“ vyjmenovala chystané kroky vedoucí oddělení hygieny výživy Jiřina Žáková.

Dnes jsou hygienici na místě, aby zmapovali situaci a zjistili počet a rozmístění jednotlivých občerstvoven. Do terénu na kontroly samotné potom vyrazí zítra, pozítří a v případě potřeby i v sobotu. „Na podobných velkých akcích ale většinou problémy nebývají.Provozovatelé jsou dobře vybavení a seznámen í s podmínkami. I po zkušenostech z dřívějších let, kdy se festival ještě konal v Sázavě, nepředpokládáme, že by se někdo pokoušel prodat něco nekvalitního,“ dodává Žáková s tím, že v opačném případě jsou připraveni okamžitě zasáhnout, a to například finanční sankcí anebo omezením či zákazem činnosti.

Hygienici se také zaměří na kontrolu kvality dodávané pitné vody. „Budeme odebírat vzorky jak přímo z vodovodní sítě, tak i z cisteren, které budou na místě přistavené,“ potvrdila Hana Jupová, vedoucí benešovského oddělení hygieny obecné a komunální, s tím, že při akci bude ve vytipovaném prostoru prováděno i měření hluku.

„Jelikož je možné mikrobiologické ukazatele vyhodnotit až po nějaké době, první výsledky z testování pitné vody očekáváme až v pondělí, tedy po ukončení akce,“ uvedla hygienička Hana Jupová s tím, že ale problémy neočekává, mělo by jít pouze o preventivní opatření. Voda bude standardně ošetřena, obsah cisteren se nachloruje až k horní zákonné hranici tak, aby i po několika hodina byla hodnota zbytkového chlóru dostačující.

Výsledky měření hluku, které zajišťuje Státní zdravotní ústav, mají odborníci okamžitě, ovšem protokol o úkonu je k dispozici většinou až po skončení akce. V důsledku to znamená, že na základě provedeného měření nelze akci okamžitě zakázat. „V takovém případě bych předpokládala následné sankční řízení, které by případně vedlo k nepovolení akce v příštím roce,“ popisuje možnosti řešení Jupová. Bez kompletního protokolu, k němuž se během tří dnů může námitkami vyjádřit i pořadatel akce, zkrátka nelze kontrolu uzavřít, protože právě tento dokument je klíčovým podkladem při následném správním řízení.

„Zákon v současné době jiný postup nepřipouští,“ konstatovala Jupová. Pokud tedy, čistě teoreticky, hluk během první noci přesáhne povolené limity, hygienici nemají žádný nástroj k tomu, aby opakování situace další den zamezili. „Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tato čtyřdenní hudební akce není zdravotním rizikem. Maximálně může někoho obtěžovat, pokud by byly překročeny hygienické hlukové limity. A ty jsou navíc stanoveny pro dlouhodobější, celoživotní expozici hluku,“ upozornila Jupová s tím, že v takovém případě je řešení v kompetenci města, které této akci udělilo výjimku z tzv. hlukové vyhlášky, a policie, která může zasáhnout, pokud si budou obyvatelé připadat obtěžováni.

Monitoring podobných jednorázových akcí dříve v kompetencích hygienické služby nebyl, a to právě proto, že nepředstavují zdravotní riziko. „Po úpravě zákona tak suplujeme činnost jiných orgánů, obcí a policie, které ovšem na rozdíl od nás mají nástroje, jak zasáhnout,“ uzavřela Hana Jupová.

TOMÁŠ MACHÁČEK