„Ten den zahájíme pravidelné pozorování pro veřejnost,“ potvrdil Jan Urban, člen Vlašimské astronomické společnosti s tím, že pozorovaným nebeským tělesem bude tentokrát náš nejbližší souputník, Měsíc. Ten bude navíc v úplňku a dojde k jeho polostínovému zatmění. To samozřejmě bude zřetelné jen v případě bezoblačné oblohy.

Už týden letošním premiérovým dnem, v sobotu 30. května, se ale na místo dostavili samotní členové a příznivci VAS. Jejich cíl byl jediný - připravit všechno tak, aby zkrácená hvězdářská sezona proběhla bez zádrhelů. „Sezona normálně začíná v květnu a brigády, které máme před zahájením jsou vždy dvě, v březnu a květnu,“ připomněl Jan Urban.

„Při první brigádě, kterou jsem ještě před vyhlášením nouzového stavu stihli, jsme uklidili příkopy podél silnice na obě strany od hvězdárny. Druhá brigáda vždy probíhá hlavně v objektu, kdy vysmýčíme objekt, promažeme mechanismy kopule a připravujeme se na první návštěvníky,“ popsal Jan Urban, vlašimský amatérský hvězdář, jinak ale také učitel fyziky a matematiky.

Na toaletu ve hvězdárně mohou už i vozíčkáři

Do hvězdárny, která je v majetku města Vlašimi, členové asi třicetičlenné organizace pořizují postupně nová vybavení nebo inovují ta už sloužící. „Nově jsme zakoupili toaletu vhodnou i pro vozíčkáře a tu snes budeme usazovat na místo,“ potvrdila Pavla Kovalská, ředitelka neziskové obecně prospěšné společnosti VAS.

Kromě toalety pro novou sezonu přibyla i další astronomická technika. „zakoupili jsme dva velké dalekohledy pro venkovní pozorování, jeden silný binokulár a jeden pro noční pozorování. Oba představíme veřejnosti už v pátek 5. června,“ sdělil Jan Urban.

Kvůli stále platným opatřením se neuskuteční přednáška uvnitř ve hvězdárně, ale celá akce proběhne na její zahradě. Nebude chybět dezinfekce a rozestupy. Byla to ale jen další z dlouhé řady brigád, která vědecké zařízení provází. Brigádnicky totiž také vzniklo i samotné pozorovatelské místo.

Před devětapadesáti lety se o to lidé z města pod Blaníkem zasloužili při Akci Z pod hlavičkou tehdejšího Závodního klubu Revolučního odborového hnutí Blanických strojíren. Zůstalo to tak až do roku 1992 a po celou tu dobu členové, což platí do dnes, provedli a provádějí svépomocí řadu rekonstrukcí a přístaveb, instalaci radioastronomické buňky pro vědecké přístroje, instalaci paraboly radiointerferometru a třeba také parkoviště pro auta návštěvníků.

Hvězdárna byla v jistém období bydlištěm psa

Vlašimskou hvězdárnu, jak potvrzuje text na jejím webu, však neprovázely jen světlé okamžiky, ale zažila také své období temna.

„Koncem roku 1991 bylo založeno občanské sdružení Vlašimská astronomická společnost, jejíž hlavním úkolem je zachování a rozvoj činnosti vlašimské hvězdárny, propagace a popularizace astronomie a ostatních vědních oborů mezi širokou veřejností, zejména mezi mládeží. Úsilí o převod hvězdárny a přilehlého pozemku do majetku obce bylo zpočátku neúspěšné. Masivní protestní kampaň mezi občany Vlašimi, orgány města a okresu i v celostátních sdělovacích prostředcích a protesty profesionálů v oboru astronomie, kteří dosavadní činnost hvězdárny znali a velmi kladně hodnotili, byly neúčinné," stojí v kolonce historie hvězdárny.

„V období od 1. července 1992 do 3. září 1996 byla hvězdárna tehdejším vlastníkem, Podnikovou odborovou radou Sellier & Bellot a Blanickými strojírnami pronajata soukromému podnikateli Václavu Hlaváčkovi, což znamenalo likvidaci dosavadní činnosti. Většina inventáře byla odvezena a rozprodána, přednáškový sál hvězdárny sloužil jako kancelář, zbytek objektu a přilehlý pozemek jako sklad materiálu. V kopuli hvězdárny žil pes. Přístroje a optika nebyly udržovány, v mnohém byly i nenahraditelně záměrně zničeny. Pozemek byl zdevastován,“ píše se tam také.

Teď už opět a hezčí slouží svému účelu a veřejnosti

Nakonec to ale dopadlo dobře a ve prospěch amatérských astronomů i široké veřejnosti pro níž je vlašimská hvězdárna jedinou na celém Benešovsku.

„Na základě několika správních řízeních vedených státními orgány proti nájemci, který nedodržoval základní předpisy například při nakládání s odpady, mu byla odborovou organizací vypovězena smlouva o nájmu a objekt, příslušenství a pozemek odprodán městu Vlašimi. První vlaštovkou obnovení činnosti bylo veřejné pozorování částečného zatmění Slunce 12. října 1996.

Uvedení hvězdárny do původního stavu a zpřístupnění si vyžádalo nemalé materiální i finanční prostředky a pracovní nasazení členů Vlašimské astronomické společnosti a dalších příznivců vlašimské astronomie. Slavnostní znovuotevření hvězdárny se tak uskutečnilo 31. května 1997 za přítomnosti představitelů města, okresního úřadu, místních podnikatelů a zástupců české astronomie. Od 1. ledna 1997 má hvězdárnu v pronájmu Vlašimská astronomická společnost.“

Pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost se konají na vlašimské hvězdárně každý pátek zpravidla od začátku května do konce září. Letos, jak uvedeno výš se start pozorovací sezony posunul na 5. června. Stále ale platí, že až do srpna je začátek programu ve 21 hodin. V září pak o hodinu dříve, od 20 hodin. Mimo tuto pravidelnou otevírací dobu se na návštěvě hvězdárny mohou zájemci o astronomii domluvit i telefonicky.