Technologie umístěná v nové hale využívá schopnosti granulí aktivního uhlí pohlcovat škodliviny. Úpravna vody Želivka až dosud využívala k čištění vody pískovou filtraci. Ozonizaci a nezávadnost deklarovali nejen pravidelné chemické rozbory, ale například i pstruzi. Ti jsou velmi citliví na jakékoliv změny kvality vody a byli by tak první, kteří by upozornili na nějaký problém.

„Díky modernizaci je možné eliminovat důsledky možných úmyslných nepřátelských činů na zdroji nebo případné úmyslné neplnění opatření v ochranném pásmu vodního zdroje v povodí Želivky. Realizace projektu zajistí výrobu pitné vody v krizových situacích a minimální legislativou požadovanou kvalitu pitné vody i v případě živelných katastrof nebo ekologických havárií," uvádí na svém webu společnost Želivská provozní a Úpravna vody Želivka.

Modernizace stála přes miliardu

"S ohledem na rizikové scénáře klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace ÚV Želivka dlouhodobé a jisté plnění hygienických limitů, a to i s ohledem na předpokládané zpřísňování hygienických limitů, na pokrok v detekčních metodách a na předpokládané rozšiřování katalogu nežádoucích a škodlivých látek,“ dodává společnost.

Modernizace stála zhruba 1,2 miliardy korun, z nichž část pokryly dotace. Na financování se podílely také výnosy společnosti. Modernizace úpravny vody bude pokračovat i v dalších letech.

Úpravna vody Želivka zásobuje pitnou vodou Prahu a také části krajů Středočeského a Vysočina, a to už od roku 1972, kdy byla dokončena její první etapa. Byla schopná dodávat tři kubíky pitné vody za sekundu. O 15 let to byly už čtyři a nyní je to dokonce sedm.