Obci tento týden přibylo několik párů rukou ochotných pomáhat při jejím zvelebování. K vidění tu po čtrnáct dní budou dobrovolníci z Koreje, Francie, Ukrajiny, Španělska nebo Turecka při opravování veřejných prostranství Mezna, výrobě laviček či natírání čekárny a zábradlí u nádrže. Dalším z cílů čtrnáctidenního pobytu dobrovolníků bude příprava dvou společenských akcí.
„Projekt se v Mezně koná prvním rokem. Pomohlo ho zorganizovat občanské sdružení Inex–SDA. Jeho posláním je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností pomáhat svému okolí, a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti. Já sama jsem už podobnou akci v zahraničí absolvovala,“ uvedla Iva Marková, vedoucí projektu, která s nápadem přišla.
Jako první přijely do Mezna dívky z jižní Koreje Saemi Ahn a Seungin Jung. Ty se také hned včera chopily práce při vyklízení obecního objektu. Na pomoc jim mají přijet ještě dobrovolníci, muž a dívka, z Francie a dvě Turkyně. „Dorazit má ještě Španělka a Ukrajinka, ale o těch zatím nemám žádné informace,“ zmínila Marková.
Program cizinců, kteří pracují za stravu a ubytování, je předem daný. Dopoledne budou pomáhat v obci s prací, do níž se nikomu nechce, odpoledne se pak vrhnou na přípravu společenských akcí v obci. Ve volném čase budou cizinci poznávat blízké okolí obce a navštíví některé významné historické památky, například Konopiště.
„Naplánovali jsme i sportovní turnaje ve fotbalu či volejbalu, ve kterých dobrovolníci změří své síly s místními obyvateli. Už jsme uvažovali také o uspořádání besedy, při níž by dobrovolníci pohovořili o svých exotických krajích a ukázali nějaké obrázky. Tedy pokud bude ze strany obyvatel zájem. Ale lidi se o jejich práci zajímají a je tu živěji,“ podotkla vedoucí projektu.
Podstatnou součástí pobytu cizinců v Mezně bude také pomoc při přípravě dalšího ročníku akce nazvané Hry bez hranic.