„Výše investic, které do hradu v letošním roce dáme se odvíjí od toho, jaké dotace se nám podaří získat. Každopádně už nyní víme, že více než čtyři miliony korun bude zapotřebí na opravu krovů střechy na západní straně hradu,“ potvrdila vedoucí správy historické památky s tím, že části krovů jsou napadené dřevomorkou. „V osmdesátých letech minulého století byly některé tehdy poškozené dřevěné krovy vyměňovány za ocelové válcované profily a také ty budou letos nahrazeny dřevem,“ dodala.

Stejnou investici podpořenou dotací, o níž má správa hradu teprve požádáno, hodlá poslat také na sanaci havarijního stavu kamenné opěrné zdi na západní straně hradu. Ta ještě nedávno stála u přístupové cesty k hladomorně a Kateřina Míková o ní tehdy uvedla: „Opěrnou zeď tvoří kameny vyspárované betonem a ty je potřeba snést a znovu poskládat do opěrné zdi a nově ji vyspárovat.“ Proces opravy opěrné zdi ale urychlilo deštivé počasí. Zeď se totiž dříve, než ji stačili rozebrat dělníci sesula na cestu k hladomorně. Padající balvany naštěstí nikomu neublížily.

| Video: Youtube

Video z Youtube kanálu Czech Cinematics.

Vrácení lomového kamene na původním místo v prudkém svahu pod terasou s válcovitou kamennou kaplí opatřenou cimbuřím a jejich zajištění před případným opětovným sesuvem bude však stavebně i finančně hodně náročnou záležitostí. Odehrát by se však měla, stejně jako výměna poškozených částí krovu, ještě letos a podle Zuzany Míkové to nebude mít vliv na přístup do hradu ani směrem k hladomorně.