V těch pracovalo letos téměř padesát dětí od nejmenších až po studenty středních škol, a to pod vedením Tomáše Mudry, Lenky Suldovské, Ivy Sadílkové a Aleše Kozla.

Seznamování dětí se základy hry na kytaru a jejich další rozvíjení mohli diváci sledovat právě při tomto slavnostním večeru. A nejen to. Protože dostali texty písní, mohli si společně s dětmi také zazpívat a pomoci jim tak s trémou provázející je při vystoupení.

„O hru na kytaru je v současné době mezi dětmi obrovský zájem a nejsme schopni uspokojit poptávku. Z části také proto, že většina dětí tímto školním rokem nekončí, ale chce pokračovat dál, a tak volná místa pro nové zájemce téměř nejsou," uvedla vedoucí oddělení DDM Benešov Iva Křížková.

Proto zde s radostí přivítají ty, kdo by se chtěli výuce hry na kytaru ve volném čase dětí věnovat.