Přesto má město celkovou rekonstrukci Hotelu Pošta zařazenou mezi plánovanými investicemi. Zatím bez konkrétního termínu. „Máme alespoň studii proveditelnosti záměru, s nímž počítáme,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

V objektu v ústí Tyršovy ulice na Masarykovo náměstí, je velký sál městského divadla, restaurace a hotel. V přízemí pak podnikatelské prostory s jídelnou, občerstvením nebo nehtovým studiem.

Město chce historickou budovu využít nejen jako divadlo a sál pro plesy či schůze jako je tomu dosud, ale především hodlá na Poštu umístit Základní uměleckou školu Josefa Suka. „Chceme z objektu vytvořit multikulturní centrum města,“ potvrdil místostarosta.

Dříve, než do objektu přijdou zedníci musí pochopitelně vzniknou studie a následně i projekt. Z dosavadního 'života' objektu také vyplývá, že jeho provozování samotným městem není reálné. Benešov Hotel Poště ale nejspíš nepronajme jako celek, ale počítá s pronájmem jednotlivých menších částí. „To se bude týkat konferenčních místností nebo občerstvení,“ uvedl místostarosta.

Vzhledem k tomu, že se s rekonstrukcí nezačne hned, dá se předpokládat, že se náklady na práce ještě zvýší. Také proto Benešov předběžně počítá s tím, že akci zařadí do podporovaných projektů ITI. Tato Integrovaná územní investice je nástrojem realizace akcí v metropolitních oblastech.

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti je společnou strategií hlavního města a Středočeského kraje a vytěžit z toho může i Benešov. „Zatím však nevíme, zda o dotaci vůbec budeme moci žádat, protože ještě není jasné, na jaké účely bude ITI určeno,“ přiznal Roman Tichovský.

I když se rekonstrukce Pošty může jevit, třeba s ohledem na stejně nákladnou rekonstrukci kanalizační sítě města, jako investice zbytná, upozornil místostarosta, že přestěhování umělecké školy do jediného objektu, by její provoz zefektivnilo.

„V současnosti je škola ve čtyřech objektech a to provozně také něco stojí. Navíc musíme pro Poštu najít využití. Nemůže to být nejhorší barák ve městě,“ dodal komunální politik s tím, že rekonstrukci nelze provádět postupně několik let jen z rozpočtu města a musí být provedena celkově. Proto je celá záležitost závislá na financování zvenčí.