Nevyléčitelně nemocní pacienti již brzy najdou zařízení s potřebným vybavením a péčí. Prvním stacionárním hospicem ve Středočeském kraji, hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, má po kolaudaci a brzy se zařadí po boku již jedenácti fungujících zařízeních v České republice.
„K slavnostnímu otevření by mělo dojít 29. září. Provoz bychom však rádi otevřeli již začátkem září, jenže to záleží na mnoha faktorech. Například jak se nám podaří vybavit hospic či nasmlouvat pojišťovny, “ uvedl ředitel čerčanského hospice Jan Lachman.
Hospic je zařízení pro nevyléčitelně nemocné pacienty, u kterých již byly vyzkoušeny všechny ostatní možnosti léčby a kteří stojí na konci svého života. Neslibuje vyléčení, ani uzdravení. „Cílem těchto zařízení je zmírnit bolest a další tělesná, duševní i duchovní strádání, udržet co nejvyšší kvalitu života a zajistit maximální nadstandardní péči klienta, aby v posledních chvílích života nezůstal sám,“ vystihuje ředitel podstatu péče.
Hospic Dobrého pastýře s kapacitou 30 lůžek by měl sloužit spádové oblasti, které v současné době zařízení podobného typu chybí. Jedná se o spádovou oblast pro nemocnice v Benešově, Říčanech, Vlašimi, Kolíně, Kutné Hoře, Písku či Táboře. Dále pak pro pražskou Tomayerovu nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Zařízení v Čerčanech ulehčí těmto nemocnicím péči o dlouhodobě nemocné a zkvalitní její úroveň. Ročně nabídne hospitalizaci 200 až 300 pacientům. V budově hospice bude kromě lůžkové části i centrum domácí hospicové péče, ambulance, stacionář, výdejna léků, informační centrum a několik malých obchůdků a provozoven služeb pro veřejnost. Později k hospici přibudou také přednáškový prostor, ubytovací prostory pro dobrovolníky a stážisty.
Ve výhledu se také počítá s alternativní základní a mateřskou školou a s centrem volného času. Zároveň by měl hospic sloužit jako významné komunitní a edukační centrum.
Stavba prvního lůžkového hospice ve Středočeském kraji začala v polovině října 2006, vyžádala si 120 milionů korun a dalších deset milionů pak vybavení. „Finančně se na zrodu hospice nejvíce podílelo ministerstvo zdravotnictví. Středočeský kraj podpořil výstavbu částkou 21 milionů korun, přispěla obec, nadace a další,“ říká Jan Lachman.
„Hospic není léčebnou dlouhodobě nemocných, domovem důchodců, nemocnicí ani sanatoriem,“ doplňuje ředitel hospice v Prachaticích Robert Huneš s tím, že další odlišností českých hospiců od zahraničních je skutečnost, že se jedná o malá zařízení s kapacitou 15 až 30 lůžek, kde převládá domácí atmosféra.
Česká republika se nachází v důležitém stadiu proměny péče o umírající. Na tom, zda se tato proměna zdaří či nikoliv, závisí kvalita péče o umírající v nadcházejících desetiletích.
V současnosti je v České republice kolem 300 lůžek v 11 hospicech. „Světová zdravotnická organizace uvádí, že minimální potřebný počet hospicových lůžek je 5 na 100 000 obyvatel. A to je ještě podmíněno plošně fungující sítí domácí hospicové péče, která u nás až na výjimky není. Přepočteno to znamená pro celou ČR přes 500 lůžek,“ říká ke kapacitě hospicové péče Robert Huneš.
První hospic byl otevřen na počátku 20. století v Londýně a další vznikaly až po 2. světové válce. Odhaduje se, že v současné době existuje ve světě okolo 2000 hospiců.