Měděný vodič, velké lákadlo zlodějů barevných kovů, ale až na zem, muži vycvičení k práci ve výškach, nezavedli. V dostatečné výšce nad chodníkem měď napojili na ocelový, pro lumpy bezcenný materiál.