Hlasuje se jak na webu, tedy níže, tak v tištěných vydáních Benešovského deníku. Obojí hlasování je oddělené (viz. Pravidla soutěže).

Pravidla projektu Řád srdce

Řád srdce je projekt Pražského deníku a středočeských Deníků. Po úvodních nominacích kandidátů do projektu od čtenářů následuje hlasování v jednotlivých regionech. V každém regionu se hlasuje samostatně pro kandidáty z daného regionu.

Hlasuje se jak v regionálním Deníku (Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Kladenský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Mělnický deník, Nymburský deník, Pražský deník, Příbramský deník a Rakovnický deník), tak na příslušném webu daného regionálního deníku. Hlasy v obou částech ankety se nesčítají, vzniká vždy samostatné pořadí.

V příslušném Deníku je zveřejňován hlasovací kupon se jmény všech nominovaných. Čtenář označí tři jména lidí, u nichž si myslí, že by si zasloužili získat ocenění Řád srdce. Na hlasovacím kuponu hlasující čtenář vyplní jméno, příjmení a kontakt na sebe (telefon, či e-mail). Tyto údaje nebude Deník poskytovat třetím osobám.

Zároveň hlasující odhadne, kolik získá hlasů vítěz okresního hlasován v daném regionu. Hlasující, který bude skutečnosti nejblíže, získá dvě vstupenky do jednoho z pražských divadel. Pokud budou mít nejpřesnější odhad dva a více hlasujících, pak získá každý hlasující vždy dvě vstupenky.

Na webových stránkách příslušného regionálního Deníku, kde se projekt uskutečňuje, lze hlasovat pro kandidáta, o němž se návštěvník webu domnívá, že si zaslouží ocenění Řád srdce. Hlasování je možné vždy jednou za hodinu z jedné IP adresy.

Hlasování v regionálním kole se koná od 27. listopadu 2015 do 21. prosince 2015. Poslední kupon bude v regionálním Deníku zveřejněn v pondělí 21. prosince 2015. Vyplněný kupon je třeba doručit do redakce příslušného Deníku do středy 23. prosince 2015 do 24.00 hodin (poštou na adresu regionální redakce Deníku, osobně do redakce příslušného Deníku).

Hlasování na webu bude ukončeno v pondělí 21. prosince 2015 ve 12.00 hodin.

Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů vystřiženým z příslušného regionálního Deníku (redakce přijímá pouze originální kupony vystřižené z regionálního Deníku, nikoliv kopie) postoupí do krajského kola, které se uskuteční od 15. ledna 2016 do 10. února 2016.

Stejně tak postoupí do krajského kola z každého regionálního hlasování i dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na příslušném regionálním webu.

Na slavnostní vyhlášení, které se uskuteční v Praze v závěru února 2016, bude pozváno a oceněno všech 22 krajských finalistů z hlasování v regionálním Deníku. Z hlasování na webových stránkách regionálních Deníků v Praze a středních Čechách budou ke slavnostnímu vyhlášení pozváni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Vizitky nominovaných


Antonín Tomaides

close Antonín Tomaides zoom_in
Antonín Tomaides v Benešově dlouhá léta nejen žije, ale i pracoval. Nejprve jako řadový pediatr v benešovské nemocnici a poté coby primář jejího dětského oddělení. Jak sám říká, v nemocnici byl více než doma. Nominaci do ankety Řád srdce si vysloužil nejen tím, že svým dětským pacientům věnoval celý svůj život, ale ve chvíli, kdy nemocnice řešila personální nedostatek odborníků, neváhal, a přestože už byl ve starobním důchodu, nastoupil.


Jaroslava Heroldová

close Jaroslava Heroldová zoom_in
Ošetřovatelka tělem i duší. Tak by se dala dvěma slovy charakterizovat Jaroslava Heroldová z Benešova. Už jako mladé děvče měla jasno, co by chtěla dělat. Pomáhat lidem. Volba jejího povolání tedy zněla: „Zdravotní sestra." V současné době je již v důchodu, ale nemocným pomáhá stále. Ve svém volném čase dochází dvakrát týdně na dětské oddělení benešovské nemocnice, kde malým pacientům čte pohádky, nebo si s nimi jen tak hraje.


Ivana Fajstavrová

close Ivana Fajstavrová zoom_in
Přestože Ivana Fajstavrová bydlí v Mirošovicích, většina lidí si ji spojuje s Benešovem. Tam totiž pracuje jako zdravotní sestra na oddělení JIP benešovské nemocnice. Nominaci do ankety Řád srdce si „vysloužila"svou empatií a to nejen vůči pacientům, ale i jejich rodinám. „Když pracujete na takovémto oddělení, jinak to ani nejde," míní skromná sestřička. Ta ve volných chvílích ráda sportuje, cestuje nebo pracuje ve sboru dobrovolných hasičů.


Ilona Spálenková

close Ilona Spálenková zoom_in
Dobrou duší Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je i staniční sestra chirurgického oddělení Ilona Spálenková. Jak říká její nadřízená, vrchní sestra Jana Pěkná, kdo jiný by si měl Řád srdce zasloužit, než právě ona? Je obětavá, spolehlivá, zodpovědná, pracovitá, empatická, a i když nemá někdy zrovna den plný úsměvů, je ochotná kdykoliv a komukoliv pomoci. Ilona Spálenková bere své povolání jako poslání. Proto často podává i pomocnou ruku.

Jan Šach

close Jan Šach zoom_in Jedenkrát měsíčně uspořádat charitativní sportovní akci takzvaný bootcamp, kdy veškeré peníze, které z něho jeho organizátoři získají, poputují na pomoc ať už jedinci nebo organizaci z Benešovska. To je cíl, který si dal na začátku tohoto roku Jan Šach, majitel jedné z benešovských posiloven. A svůj záměr dodržuje. Pomohl tak už Mírovi z Benešova, který prodělal dětskou mozkovou obrnu, malé Elišce z Bystřice, která bojuje s rakovinou, a mnoha dalším.


Zdeněk Špale

close Zdeněk Špale zoom_in
Lékařem byl jeho dědeček, je jím jeho otec a stal se jím i Zdeněk Špale mladší. Ten před deseti lety přijal místo na chirurgickém oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, která ho v těchto dnech nominovala na Řád srdce, a kde se s ním pacienti mohou potkávat i v současné době. Zdeněk Špale není jen vysoce profesionální lékař, ale díky svému lidskému přístupu k pacientům i jejich rodinám patří k lékařské špičce benešovského špitálu.

Šárka Zemanová

close Šárka Zemanová zoom_in
Šárka Zemanová žije v Praze, ale jejím druhým domovem jsou Netvořice. Tam tráví nejen veškerý svůj volný čas, ale angažuje se tam v nejrůznějších akcích, z nichž i část sama organizuje. Jedná se nejen o přednášky na téma zdraví, ale v Netvořicích už několik let zcela nezištně organizuje takzvanou Úklidovou štafetu. Jejím cílem je uklidit nepořádek kolem cest a silnic, a tak zlepšit celkový pohled na tento svět. Rok od roku díky ní stoupá, mizí z přírody metráky odpadků.


Blanka Novotná
close Blanka Novotná zoom_in

Celý život pracovala Blanka Novotná, obyvatelka Benešova, jako zdravotní sestra. Přístup k druhým a to nejen pacientům, tkví v její křesťanské výchově v rodině. Do srdce se jí vryl přístup její maminky, která pomáhala
i když to pro ni bylo někdy hodně složité. Jako dobrý křesťan slouží a pomáhá druhým právě tak, jak to viděla ve svém dětství ve své rodině. Právě proto se také stala zdravotní sestrou a dodnes pomáhá v charitě potřebným.


Jaroslav Kohout
close Jaroslav Kohout zoom_in

Od svých čtrnácti let hrál Jaroslav Kohout, současný obyvatel Úročnice, fotbal a hokej v Bukovanech. Pak se v roce 1963 přiženil do Úročnice a s ženou si tam postavili dům. Jeho přístup ke sportu ho přivedl až k brigádničení při stavbě hřiště a založení fotbalového oddílu. V současnosti pomáhá jako předseda oddílu stavět kabiny a pro fotbal dělá řadu dalších věcí a věnuje mu spoustu času. Manželka mu říká, že ho jednou budou muset ze hřiště odnést.


Spolek přátel Konopiště

close Petr Mareš zoom_in
Lidé, kteří jsou členy Spolku přátel Konopiště, založili tohle občanské sdružení proto, že jim není lhostejný vzhled okolí zámku, kde se tvořily dějiny světa. Kolem zámku je park a právě v něm se odehrávají téměř všechny aktivity spolku. Jak říká předseda spolku, Petr Mareš, pomáhá s koledy Konopišti už od roku 2011. Za tu dobu se konalo už deset brigád, kdy z parku mizely odpadky nebo náletové dřeviny a křoví.


Alena Jenšíková

close Alena Jenšíková zoom_in
Holka pro všechno, dobrá duše života obce. Právě tak vnímají obyvatelé Alenu Jenšíkovou, starostku Kamberka. Kdyby to tak nebylo, určitě by ji nevolili znovu a znovu. Celkově už ji do zastupitelstva zvolili popáté. Předností Aleny Jenšíkové je především vzácné umění nacházet kompromisy a dokázat se domluvit s každým. A to bez toho, aby to pro ostatní bylo nepřijatelné. Má svou vnitřní víru a právě ta jí pomáhá překonávat těžkosti.


Bohunka Zemanová

close Bohunka Zemanová zoom_in
Úsměvy rozdává Bohunka Zemanová, zástupkyně ředitele obecně prospěšné společnosti Posázaví na všechny. Aby ne, jak sama říká, ráda pracuje s lidmi. Úsměv, výraz životního optimismu ale nelze získat ani vzděláním ani žádným školením. Ten je člověku daný. A právě optimismus a nakažlivě dobrá nálada pomáhá Bohunce Zemanové při navazování kontaktů a jednání s organizacemi či jednotlivci, kteří pak pomáhají v našem krásném Posázaví.


Magdalena Suchá

close Magdalena Suchá zoom_in
Důležité je mít lidi rád a nevidět hned v každém lumpa. Právě tohle životní krédo si životem nese Magdalena Suchá z Benešova. Pro druhé je právě tahle usměvavá žena tím, o kom se říká, že má slunce v duši. Základem takových postojů je podle samotné paní Suché víra a dodržování Desatera. Právě to jí pomohlo v těžkých chvílích a právě to přenáší i na své okolí. Někdejší dětská sestra nyní pomáhá potřebným v rámci práce farní charity.


Marta Slezáková

close Marta Slezáková zoom_in
Spoluzakladatelka benešovské sbírky „Ježíšku, prosím tě", která už 14 let pomáhá malým obyvatelům dětských domovů Racek a Sedlec-Prčice (před stěhováním Jetřichovice) plnit jejich přání. To vše nezištně, s nemalými osobními finančními náklady, na úkor svého volného času i dovolené v předvánočním období, kdy tři dny organizátorky vybírají příspěvky a za ně pak nakupují dárky, aby je svými auty dovezly těšícím se dětem.


Hana Váňová

close Hana Váňová zoom_in
Ředitelka ZŠ Týnec nad Sázavou a městská zastupitelka zmocněná při svatebních obřadech k přijetí novomanželských slibů od snoubenců. Hana Váňová si proslov oddávajícího připravuje tak, aby v něm vylíčila příběh snoubenců. Souběžně se angažuje při vítání nových občánků města. „Je to člověk, který nikdy nikoho vědomě neurazí. Má srdce na pravém místě a vždy s úsměvem každého podpoří. Jak žáky, tak rodiče i své podřízené," uvedla nominující žena.


Daniela Bukovská

close Daniela Bukovská zoom_in
Ředitelka Základní a mateřské školy v Chotýšanech a především spoluzakladatelka charitativní sbírky „Ježíšku, prosím tě", při níž letos už po čtrnácté tým žen na benešovském Masarykově náměstí tři dny u vánočního stromu nazdobeného skutečnými přáníčky vybírá od dárců příspěvky na zakoupení dárků pro děti z domovů Racek a Sedlec-Prčice, které jim hned následující víkend odváží a osobně předají při vánoční nadílce.


Jaroslava Maršíčková

close Jaroslava Maršíčková zoom_in
Spoluorganizátorka adventní sbírky „Ježíšku, prosím tě" pro děti z dětských domovů Racek a Sedlec-Prčice, která už osm let pomáhá kolegyním shánět sponzorské dary a vybírat peněžité příspěvky na zakoupení skutečných dárků, o něž si malí obyvatelé napíší nebo nakreslí. Dárci si u benešovského vánočního stromu mohou od pondělí 14. do středy 16. prosince ze seznamu vybrat konkrétní přání od zvoleného dítěte a předat příslušnou částku.


Zdeněk Svobodný

close zoom_in
Po předčasném ukončení hráčské kariéry kvůli operaci nohy se Zdeněk Svobodný, současný obyvatel Bystřice vydal ve svých sedmadvaceti letech na dráhu fotbalového rozhodčího. A nebýt toho, že svaz požaduje zápisy ze zápasů v elektronické podobě, pískal by fotbal dál. Takhle svou soudcovskou kariéru ukončil letos, kdy mu bylo osmdesát let. Rodák z Benešova ale se sportem definitivně neskončil a v současnosti ještě píská okresní futsal.