Zpříjemnit oslavu svátku sv. Mikuláše obyvatelům dětského domova a především podpořit jeho setrvání ve městě přijeli do Pyšel členové benešovské organizace TOP 09.

Důležitost setkání dokumentovala také přítomnost Heleny Langšádlové, předsedkyně strany ve středních Čechách a místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

Pro děti mezi sebou vybrali politici 14500 korun, dalších dvacet tisíc věnovala strana. „Dar je pro nás v době, kdy není jasné, zda domov zůstane v Pyšelích, nebo zda bude i přes obrovský veřejný nesouhlas přestěhován do objektu zrušené dětské léčebny v Choceradech, velkou vzpruhou,“ řekla ředitelka domova Hana Juřenová.

Účastníci setkání ocenili prostředí, v němž děti vyrůstají, a snahu zaměstnanců věnovat jim maximální péči. „Ani v nejmenším nechceme záležitost politizovat a přiživovat se na ní. Obdarovat děti z Pyšel jsme chtěli tak jako tak. Není nám ale lhostejné, že jim hrozí psychická újma, které se nelze při neuváženém stěhování ze známého prostředí vyhnout,“ je přesvědčený předseda benešovské regionální organizace TOP 09 Petr Chotívka.

DD v Pyšelích funguje od roku 1913, kdy zde byl otevřen Útulek sv. Josefa pro opuštěné děti. TOP 09 podle Chotívky míní, že je nutné ctít odkaz předků a v maximální možné míře zachovávat a vylepšovat instituce, které slouží lidem v nouzi.

O přestěhování pyšelského domova do opuštěné, ale nově zrekonstruované bývalé plicní dětské léčebny usiluje ČSSD a především hejtman David Rath. Ten v transakci vidí zlepšení prostředí a využití prázdného objektu. Jeho oponenti naopak přisuzují hejtmanovi postranní úmysly.

Z Dětského domova Pyšely má prý dokonce vzniknout hotel pro hosty zamýšleného golfového areálu.