Další jednání okresního soudu o vydání vzácných konopišťských sbírek a přilehlých zámeckých pozemků, které vede s českým státem kněžna Sofie z Hohenbergu, pravnučka posledního soukromého držitele Konopiště Františka Ferdinanda Habsburského nařídil Okresní soud v Benešově na závěr roku.
Sofie z Hohenbergu usiluje také o navrácení zámku. Ten stát šlechtickému rodu zabavil speciálním zákonem v roce 1921.