K hlavním tématům se podobně jako jinde zařadily palčivosti kolem dopravy – v Benešově s obzvláštním důrazem na souvislosti dostavby dálnice D3. Stranou pozornosti nezůstaly ani kulturní a rozvojové projekty – zvláště dotazy na možnost získat na různé akce dotace – ale také ryze soukromé patálie. Třeba starosti kolem získávání bytu či problémy se sousedy.

K tomu hejtmanka poznamenala, že ani ve své funkci nemá možnost vstupovat do správních řízení či měnit rozhodnutí. „Ne s každým podnětem můžeme příchozím pomoci,“ připustila. Ujistila však, že každý je zaznamenán – a předán příslušnému odboru krajského úřadu k dořešení nebo alespoň zaslání odpovědi. „I když nejsme schopni ovlivnit vývoj, občanům alespoň poskytneme zpětnou vazbu: kam se mohou obrátit – nebo co se v té záležitosti děje,“ konstatovala Jermanová.

V rámci úředních dnů hejtmanky v regionech se s představitelkou kraje může setkat kdokoli, aniž by se bylo třeba předem objednávat. Kdy a kde se podobná příležitost naskytne příště, zatím není určeno. Nejspíš to však bude v budově využívané některou z příspěvkových organizací kraje.