To byla hlavní myšlenka se kterou se ve čtvrtek sešli středočeští cestmistři s hejtmanem Davidem Rathem.

Ten v úvodu shrnul nejzásadnější změny, které v souvislosti se Správou a údržbou silnic kraj v uplynulých letech zavedl.

„Každý cestmistr má na starosti zhruba 300 kilometrů silnic II. a III. třídy. Ten odpovídá kontrole úseku dlouhého 15 kilometrů denně, každý měsíc,“ uvedla Berill Mascheková, tisková mluvčí Středočeského kraje s tím, že drobná údržba, například vykácení suchých stromů, narovnání patníků či spadlých značek prakticky nic nestojí. Přesto je na řadě míst dlouhodobě zanedbáno.

Hejtman upozornil všechny přítomné cestmistry na to, že pokud nebudou dbát na své úseky a dohlížet nad kvalitou oprav, musí počítat s tvrdými pracovně právními sankcemi, popřípadě až s výpovědí.

„Kraj nemá od vlády dostatek finančních prostředků na dostačující opravy silniční sítě. Proto kvůli této vážné ekonomické situaci musí prudce stoupnout kvalita práce cestmistrů,“ dodala středočeská tisková mluvčí.