Připomněl, že na místech hned několika rozmanitých malérů (z nichž tím největším byla nehoda linkového autobusu převráceného na stráň u rybníka za obcí i s figuranty majícími věrné modely rozmanitých zranění) se uplatnila moderní technika včetně policejního dronu. „Poprvé se na cvičení podařilo pozorovatelům prezentovat letecké záběry z bezpilotního prostředku – a dále obraz a zvuk z interiéru převráceného autobusu, které přenášel kamerový vůz policie,“ připomněl Truxa. 


Neméně důležité je však také vyhodnocení dalších „poprvé“. Premiéru měla rovněž účast mobilních operačních pracovišť středočeských ředitelství policie i záchranné služby, jejichž posádky řídily činnost zasahujících týmů prostřednictvím radiostanic. Prověřovaly ovšem nejen komunikaci s vlastními jednotkami, ale i mezi jednotlivými složkami navzájem – s pomocí informačních systémů a datových vět. 


„Akce měla za úkol ukázat a prověřit možnosti vzájemné spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a účastnily se jí jednotky Středočeského, Jihočeského, Ústeckého kraje i hlavního města Prahy a Městská policie Benešov,“ uvedl Truxa. S tím, že dovednosti i schopnosti zasahujících jednotek byly na několika stanovištích prověřovány přímo v reálných situacích věrně napodobujících skutečnou událost. Vedle dopravních nehod nechyběly požár, pohřešování, posttraumatický šok – a to včetně účasti figurantů vystupujících i poněkud emotivně až téměř hystericky. Právě tak jak se to leckdy stává i ve skutečnosti, když jde do tuhého.