Ten je ale zatím vedením benešovského HZS pouze pověřený, a to jen do doby, než Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vypíše na uvolněnou pozici výběrové řízení a na jeho základě pak jmenuje nového direktora.

Josef Setnička od sboru odešel k 31. prosince 2018, tedy v roce, kdy dosáhl věku 65 let, který je pro uvedenou funkci limitní. Jako šéf HZS Benešov nahradil svého předchůdce Josefa Dvořáka v roce 2002. Josef Setnička i nadále zůstává členem SDH Vlašim, kde také žije a své dlouholeté zkušenosti a znalosti poskytne i jako poradce HZS.

Velitelem benešovské stanice hasičského záchranného sboru je i v uvedeném mezidobí nadále Jiří Černovský.

Josef Setnička vedl HZS Benešov od roku 2002.

Josef Setnička vedl HZS Benešov od roku 2002.