Dobrovolní hasiči vždy ovlivňovali chod obce a zároveň byli hybnou pákou téměř veškerého kulturního dění.
V Čechticích letos sbor dobrovolných hasičů oslaví 130 let od svého založení. Ustavující schůze se konala v předminulém století v roce 1877, na které se schválilo zřízení Hasičského spolku, později přejmenované na SDH Čechtice. Prvním velitelem byl zvolen kupec František Růžek. Zároveň obecní zastupitelstvo povolilo hasičskému spolku z obecní pokladny 50 zlatých na zakoupení košíků na vodu a nářadí.
Současný sbor má kolem 130 členů, převážně dříve narozených. „V poslední době se nám ale hlásí nová krev, asi tak dvacítka kluků a dívek,“ říká hrdě starosta hasičů Jan Pokorný starší, který je u hasičů sedmatřicet let. „U nás doma se hasičina dědí.“ Právě velitel dvanáctičlenné zásahové jednotky, jež je ozdobou čechtických hasičů, je jeho syn. „Letos jsme zasahovali už osmnáctkrát. Nejčastější výjezdy jsou k požárům stohů nebo k odstraňování polomů v okolních lesích,“ uvádí starosta hasičů, který zodpovídá za chod celého sboru.
Jako všude, tak i místní hasiči se v penězích netopí. Přesto se mohou pochlubit kvalitní výzbrojí a slušně vybaveným autoparkem. „Za vším jsou hodiny práce ve volném čase a místní sponzoři,“ upozorňuje Pokorný.
Oslavy se chystají na 6. července. „Program doladíme v tomto týdnu. Každopádně se uskuteční na tréninkovém fotbalovém hřišti. Nebudou chybět ukázky profesionálních hasičů, soutěže v požárním útoku, vlašimské mažoretky, dojde k ocenění zasloužilých členů, k poslechu zazní hudba a na závěr taneční zábava,“ prozradil Jan Pokorný.
Jen z tradice se však žít nedá, shodují se hasiči. Právě aktivní činností se chtějí dál zviditelňovat. Zájem mládeže o tuto práci svědčí o tom, že jsou na nejlepší cestě.