V úvodu všechny návštěvníky přivítal ředitel školy Mgr. R. Hronek. Početné publikum zaujal smíšený Pěvecký sbor Gymnázia Benešov, který pod vedením profesorek J. Šeborové a D. Jelínkové nastudoval jednak pásmo českých a moravských lidových písní (zazněla i Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku), jednak Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a Janáčkovy úpravy moravských „lidovek“. Umění našich zpěváků obecenstvo právem odměnilo bouřlivým potleskem.

Program slavnostního večera obohatila i vynikající hudební vystoupení pedagožek a pedagogů benešovské ZUŠ. Zaplněná aula si vyslechla skladby méně známé (např. Sommerovu Suitu), ale i díla známější. Publikum velmi ocenilo Dvořákovu Humoresku, Sukova Radúze a Mahulenu, Vačkářovu Vzpomínku na Zbiroh či Fibichův Poem.

Koncert v aule benešovského gymnázia.

Hudbu a zpěvy vhodně doplnilo i slovo mluvené. Vyučující českého jazyka vybrali ukázky z tvorby významných českých autorů, které dramatické roky první světové války a počátků československého státu inspirovaly k literární tvorbě. Interpretace se ujali nejlepší recitátoři z řad našich studentů. Publikum pobavil L. Franta ukázkami z Haškova Švejka, tíhu válečných let připomněly Havlíčkova povídka Domov, kterou citlivě přečetl H. Havlíček, či Dykova báseň Země mluví, kterou výborně zarecitoval letošní maturant V. Staša. Atmosféru nadějí, ale i pochybností, zda se
nám podaří vybudovat demokratický stát, připomněli J. Rajdl úvahou F. Peroutky Jací jsme a K. Žáková Dykovou básní Píseň noci 29. října.

Publikum si na závěr zcela získala M. Žáková vynikajícím přednesem Čapkova chvalozpěvu na český jazyk z jeho knihy Marsyas.

Dana a Zdeněk Dvořákovi