„Jediné, co vám k tomu mohu v tuto chvíli říct je to, že v lednu dostalo k 31. březnu výpověď zhruba čtyřicet našich zaměstnanců, a že se jednalo převážně o šičky autopotahů," uvedl nynější ředitel dolnokralovického Grammeru Michal Hemala.

V současné době běží v Grammeru plánovací práce, které budou v dohledné době uzavřeny, a následně vydá ředitelství v Německu tiskové prohlášení.
„Jakmile se tak stane, okamžitě dostanete veškeré detailní informace. Ale jak už jsem řekl, nejprve musíme počkat na oficiální tiskové prohlášení centrály. Do té doby no comment," dodal Michal Hemala.

Grammer mlží, úřad práce informuje

Zatímco všichni oslovení zaměstnanci firmy Grammer a to ať té v Dolních Kralovicích tak v ústředí v Mostě, byli na podávání informací o hromadném propuštění skoupí, Úřad práce Benešov byl o poznání sdílnější.

Důvodem, pro který přistoupil dolnokralovický Grammer k tomuto nepopulárnímu kroku, má být přesunutí výroby do centrálního závodu firmy v Žatci.
„Těchto 418 zaměstnanců ukončí pracovní poměr v průběhu letoška," prozradila ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce Benešov Kateřina Novotná s tím, že propouštění se týká všech zaměstnanců.

Tedy jak montážních dělníků, tak i administrativních pracovníků. Zároveň potvrdila slova Michala Hemaly, že první vlna propouštění je naplánovaná na konec první čtvrtiny tohoto roku.

Ještě než Grammer přistoupil k hromadnému propouštění, o svém záměru, tak jak mu to ukládá zákon, písemně informoval příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky. V tomto případě tu benešovskou.

Úřad je připravený maximálně pomoct

Pokud se propuštění zaměstnanci zaevidují na kontaktním pracovišti ÚP, bude jim podle ujištění Kateřiny Novotné věnována maximální pozornost.
„Vzhledem k tomu že se jedná o oblast na okraji našeho okresu, lze předpokládat, že se propuštění zaměstnanci budou evidovat i na jiných kontaktních pracovištích," dodala Kateřina Novotná.

Jakmile Úřad práce ČR obdrží informaci o hromadném propouštění, je připraven pomoci zaměstnancům ještě v době, než k němu fakticky dojde. Benešovský úřad ale zatím žádné zaměstnance firmy Grammer Dolní Kralovice v evidenci nemá.

Úřad práce může svým klientům pomoci hned několika způsoby. Například veřejně prospěšnými pracemi, při nichž může zájemcům poskytnout finanční zajištění až na jeden rok. Dále pak profesním poradenstvím a rekvalifikací. A právě o rekvalifikační kurzy je ze strany uchazečů úřadů práce velký zájem.

Rekvalifikace má velké úspěchy

I úřadu práce jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci.

„Celkem šedesáti procentům uchazečů, kteří úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, se podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání," řekla generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková.

Posledním prostředkem, jak uchazečům o práci může ÚP pomoct je, že podporuje vytváření společensky účelných pracovních míst. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady na jednoho zaměstnance až do výše patnácti tisíc korun měsíčně, a to po dobu maximálně dvanácti měsíců.

„O hromadné propouštění se jedná tehdy, pokud během 30 dnů dostane ve firmě s 20 až 100 zaměstnanci výpověď minimálně 10 lidí. V podniku se 101 až 300 pracovníky aspoň desetina zaměstnanců a ve společnosti s více než 300 zaměstnanci minimálně 30 lidí. Před tím, než dá zaměstnavatel výpovědi jednotlivým zaměstnancům, musí o svém záměru písemně informovat, a to nejpozději 30 dní předem, odborovou organizaci, radu zaměstnanců a také příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR podle místa činnosti firmy. Ve zprávě je firma povinna uvést důvody a termíny hromadného propouštění, celkový počet zaměstnanců a zároveň počet a profesní složení lidí, kterých se bude propouštění týkat. V neposlední řadě musí informace obsahovat i údaje o odstupném, případně dalších právech takto postižených pracovníků. Současně musí zaměstnavatel předložit návrh kritérií, na jejichž základě proběhne výběr těch, kteří dostanou výpověď," uvádí Úřad práce České republiky.