„V Galerii Karlov jsem svou tvorbou zastoupen již několik let, ale tato autorská výstava je má první. Prostory galerie jsou příjemně komorní. Vždy se těším na instalování, protože i když věším v malých obměnách stejné grafiky, vždy působí v jiném prostředí jinak," uvedl Tomáš Hřivnáč, který Benešovem obvykle jen projíždí v autě nebo vlakem.

„Nejdéle jsem se asi v Benešově zdržel, když jsem jel do porodnice pro svou ženu Hanu a novorozeného syna Jana," dodal grafik.

Absolvent Střední umělecko-průmyslové školy v Praze Tomáš Hřivnáč se narodil v roce 1959. Od roku 1999 je členem prestižního grafického sdružení Hollar. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle. Společným jmenovatelem jeho prací je smysl pro kresbu a její možnosti, jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří.

„Nosná část benešovské expozice je grafická tvorba. Protože připravovaná výstava bude v galerii Karlov, a vůbec v Benešově má první, grafiky budou téměř z celého období mé tvorby. Možná vystavím i několik kreseb a maleb. Nikdy přesně nevím, kolik čeho a kam pověsím. Vše uvidím až na místě, jak na sebe určité obrazy v tom kterém prostoru působí…," naznačil Tomáš Hřivnáč.

První setkání Darji Čejkové s keramickou hlínou bylo již v roce 1981. Maličké dózy, reliéfy pro své děti či kořenky přinesly nepopsatelný pocit a radost z práce. Ani po letech se tento pocit a radost nevytratily. Nekonečná zvědavost, jak dopadnou její sny, nálady a fantazie, které neustále spojuje s inspirací v přírodě a vkládá je do svých, dnes již převážně abstraktních děl.

Vernisáž začíná v 17 hodin a s úvodním slovem vystoupí galerista Jan Dvořák.

„Potom asi řeknu něco k technice suché jehly. S ukázkou materiálů a nářadí, které používám, protože hodně lidí si myslí, že jde třeba o perokresbu. Nakonec, když přijde inspirace a něco mě napadne, zahraji na své bubny (bonga, conga, djembe, cajon a další)," uzavřel grafik.

KAREL SOUČEK