„Historie těchto nástěnných maleb je zajímavá, místy dokonce dobrodružná. V dolnokralovickém kostele sv. Jana Křtitele byly stovky let ukryty lidským zrakům pod vrstvami malby. Nikdo o nich nevěděl. Objeveny byly během přípravy demolice kostela, paradoxně až ve chvíli, kdy už bylo jasné, že kostel bude kvůli výstavbě přehrady zbourán," uvedla Tereza Ptáčková, manažerka Vodního domu. Jedná se o rozsáhlé fragmenty nástěnné malby z doby dvorní gotiky Karla IV.

Podle doktorky Zuzany Všetečkové z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR vznikly na sklonku čtrnáctého století. Protože se blížil termín napouštění přehrady, byly malby narychlo odkryty, zafixovány a sejmuty ze zdi. Poté malba rozdělená na třiaosmdesát dílů putovala do depozitáře, kde čekala bez povšimnutí přes dvě desetiletí. V polovině devadesátých let byly malby zapůjčeny Škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. „Zdejšími studenty byly nejvíce zachované celky Panna Marie Ochranitelka a Pieta osazeny na panely a restaurovány. Restaurování trvalo dva roky. Později byly vystaveny na Pražském hradě v rámci výstavy Deset století architektury," přiblížila osud putujících fresek Tereza Ptáčková.

Návštěvníci Vodního domu tak již příští rok uvidí Pietu, Pannu Marii držící na trůně před křížem na klíně vyhublé tělo svého Syna. Na druhém fragmentu Panna Marie jako Ochranitelka rozevírá svůj plášť nad církevní i světskou hierarchií. Na pravé straně jsou pak zpodobněni pravděpodobně císař Karel IV. a jeho syn a nástupce Václav IV.

„Odborníci se domnívají, že podle zralosti malířského rukopisu, rozdělení malby a množství figur pod pláštěm Panny Marie autorem malby byl nejspíš některý z dvorních malířů Karla IV," dodala manažerka budoucího střediska věnovaného vodě s tím, že interaktivní expozice bude otevřena v příštím roce.

KAREL CHLUMEC