Při čarovném tažení používali slovník běžný pro čarodějnické učně.