„Kvůli případnému vybudování fotovoltaik jsme zmapovali veškeré střechy městských budov,“ potvrdil votický místostarosta Jiří Slavík. „Vlastních střech je poměrně dost, méně ale těch vhodných pro elektrárnu,“ řekl. Vhodná konstrukce střechy není ale jediným kritériem výběru. Dalším je možnost napájení elektřinou ze slunce zařízení, které je přímo pod střechou v budově, nebo v její bezprostřední blízkosti. Ve Voticích se jeví nejvhodnějším místem pro vybudování elektrárny a současně spotřeby energie areál biokoupaliště. To leží u Husovy ulice. Hned přes ulici stojí zase budova hasičské zbrojnice, takzvaný Hasičský dům. Také ten je dalším příhodným místem odběru čisté energie.

Biokoupaliště bude první

„Vzhledem k blízkosti obou objektů jsme je propojili kabelem. Využili jsme pro to rekonstrukci Husovy ulice, jinak by to asi nebylo možné,“ přiznává Jiří Slavík. Úspěch projektu, tedy možnosti spotřebování elektřiny v místě s prodejem pouze malého zbytkového množství elektřiny, má zaručit specifika obou zařízení. Zatímco biokoupaliště potřebuje elektřinu k chodu, případně ohřevu vody pouze v létě, kdy je současně nejpříhodnější počasí pro výrobu elektřiny ze solárních panelů, v zimě se zase elektřina hodí v hasičárně k temperování budovy.

„Chtěli bychom fotovoltaiku realizovat vlastními silami a naším cílem je, aby se jednalo o ukázkový projekt. Proto vybíráme současné nejvýkonnější panely, které vyrábějí dostatek energie i v zimě, kdy svítí slunce s menší intenzitou a kratší dobu. V současnosti ve zbrojnici fungují akumulační kamna. Ty bychom tam ponechali, případně je vyměnili za novější typy,“ připomněl místostarosta. Jak to bude v dalších městských budovách zatím podle něj není jasné.

Slunce by mohlo napájet i školu a radnici

Votice nechtějí v tomto ohledu dělat unáhlená rozhodnutí. Ta přijmou až s ohledem na zkušenosti a výsledky prvního dokončeného zařízení. Další budovou, kde by bylo vhodné využít fotovoltaiku, by podle Slavíka byla radnice. Ta má podle něj poměrně vysokou spotřebu. Vhodná budova se střechou skloněnou k jihu je také základní škola. „Bohužel nejvíc elektřiny by tamní fotovoltaika vyrobila v době, kdy žádnou nepotřebuje, protože jsou prázdniny,“ upozornil Jiří Slavík. „Pomoci by nám mohl zákon o komunální energetice, který umožní spotřebovat elektřinu na jiném místě,“ připomněl.

V celé záležitosti mají navíc Votice šanci získat finanční podporu z dotačních titulů vypsaných nyní Státním fondem životního prostředí. „Obce do tří tisíc obyvatel mají možnost získat podporu 75% uznatelných nákladů. Votice ale mají obyvatel více, proto máme nárok jen na třicet procent,“ uvedla votická starostka Iva Malá. Odhadované náklady na vznik první votické fotovoltaiky, která by byla sestavena z moderních panelů chlazených vodou s možností jejího využití pro bazény biokoupaliště zatím nejsou upřesněné, bezpochyby by se však jednalo o záležitost v řádu několika milionů korun.