Parkovištěpřipomínalokluziště, kluziště vodní plochu a tam kde byl jeden hledal chodník, našel louže.