Její připomínka směřovala k místu pod nyní stále ještě budovaným železničním mostem přes Sázavu. Právě tam se v době oblevy vyskytlo více mazlavého bláta, než na jiných částech trasy.

Chodcům nyní pomůže klesající teplota. Právě ta spoutá marast, který nejspíš definitivně zmizí teprve po té, až dělníci napojí lávku na pravobřežní komunikaci.