Ta ocenění uděluje každoročně a zviditelňuje tím nejlepší projekty ukončené v daném roce ve třech kategoriích. Projekt Život pro kuřičku (Life for Minuartia) byl odbornou komisí vybrán v rámci kategorie Nature, spolu s projekty z Řecka, Bulharska a Irska. Stal se tak teprve třetím projektem z České republiky, který toto ocenění získal.

Slavnostní ceremoniál se konal v Bruselu za účasti Virginiuse Sinkevičijuse, Evropského komisaře pro životní prostření a Angela Salsi, vedoucího programu Life v rámci Evropské unie.

Projekt Život pro kuřičku byl oceněn nejen za záchranu endemického druhu rostliny, která roste pouze na dvou místech na světě. Evropská komise rovněž ocenila spolupráci s místními obyvateli, především pak vytvoření sítě místních zahrádkářů, kteří mají na svých pozemcích takzvanou záložní populaci kuřiček pro případ nutnosti posílení populace v přírodě nebo v krajním případě jako zálohu v případě vyhynutí.

„Tento model jsme převzali ze Švýcarska, kde úspěšně funguje u řady druhů už mnoho let. Lidé se díky tomu mohou přímo podílet na záchraně konkrétních druhů rostlin v jejich okolí, což zvyšuje zájem nejen jich, ale i jejich sousedů a známých o ochranu přírody v oblasti, kde žijí. Ochrana přírody se tak propojuje přímo s lidmi v daném místě,“ připomněl Karel Kříž z ČSOP Vlašim s tím, že v případě tohoto projektu to byli obyvatelé v regionu Podblanicka i Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Botanická zahrada v Průhonicích.

„Celkem vzniklo dvacet hadcových skalek. Protože jednotlivé podmínky na skalkách i péče o rostliny jsou mezi zahrádkáři mírně odlišné, noví potomci jsou schopni přežít v širším spektru podmínek. To do budoucna zvyšuje šanci na přežití rostlin vysazených zpět do přírody,“ dodala Hana Pánková z Botanického ústavu AVČR.

Velký dík patří i vlastníkům pozemků, na nichž kuřička hadcová v přírodě roste - Lesům České republiky, Povodí Vltavy a také obcím Bernartice a Kamberk.

„Díky jejich pochopení pro smysl projektu jsme mohli na lokalitách provést potřebný obnovní management spočívající ve výřezu náletů, pastvě ovcí, kosení, strhávání humusu a posilování populací kuřičky výsadbami,“ uvedl Karel Kříž a připomněl, že tím aktivity v záchraně drobného kvítka nekončí. Na všech plochách se pokračuje v udržovacím managementu – především pastvě a kosení.

„Zároveň jsme navázali na sousedních plochách dalším projektem, podpořeným z Fondů EHP a Norska, s cílem propojení celého území hadců v okolí Želivky jako jednoho území s jedním managementovým přístupem. Podrobné sledování stavu populací kuřičky pokračuje na všech lokalitách. Díky tomu se tak do budoucna výrazně zvýší šance na přežití českého endemitu kuřičky hadcové.