Všechno se musí postupně odvést na skládku do Přibyšic.