V současné době je sice už téměř dokončena odbočka z přeložky směrem k němu a dál na Tomice II a Ouběnice, ale na druhou stranu, k Zahradnici, se dosud nezačalo.

Stávající silnice I/3 vede nad úvozem, na jehož dně už je přeložka mezinárodní silnice také před úplným závěrem prací. K vybudování odbočky na Zahradnici, která i přes tragické nehody v místě původní křižovatky zůstane i na nové silnici pouze úrovňová, tedy nejnebezpečnější, jaká může být, bude ale nutné převézt provoz ze „staré silnice.“

Na přeložce nyní pracují také zahradníci, kteří svahy úvozů a náspů osazují keři kvůli zpevnění, které by mělo bránit vodní erozi. Vzhledem k nedávným vydatným dešťům ale voda i tak už odplavila část dosud ne úplně „usazeného“ a keři zpevněného náspu. Vidět to mohou řidiči přímo ze silnice I/3 poblíž budoucí výš popisované křižovatky.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.