Výběr stromů znovu vychází z doporučení vlašimských arboristů. Platany javorolisté jsou totiž vhodné právě do městské zástavby. Jedná se totiž o typické alejové stromy, odolné i proti důsledkům zimní údržby silnic praktikované solením. Platany také lépe snášení výkyvy počasí s převládajícím teplem a nedostatkem přirozené vláhy i prostředí plné výfukových plynů z automobilového provozu.

„Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR jsme požádali o souhlas s kácením a také o souhlas se změnou druhu výsadby,“ doplnil starosta.

Větve z poražených lip týnecké technické služby „proženou“ štěpkovačem a náhradní výsadbu plánuje radnice na období května až června. Provedou ji znovu pracovníci Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Na jaře to v Týnci nad Sázavou nebude jediné sázení nových stromků. Už v sobotu 9. dubna dojde na cestě mezi Krusičany a Bukovany k výsadbě aleje a také ovocného sadu. Na projektu a realizaci se podílí vedle města také organizace Sázíme stromy.

„Členové komise pro rozvoj města Luděk Šefrna, Petr Korbel a Zbyněk Bartl podali loni návrh projektu Obnovení alejí podle starých katastrálních cest do participativního rozpočtu. Projekt se umístil na třetím místě se 148 hlasy. Vítězný projekt vyčerpal alokovanou částku a nebylo možné obnovení alejí z participativního rozpočtu zrealizovat,“ připomněla Denisa Vrbická odpovědná za projektové řízení.

Iniciátoři sázení Zbyněk Bartl a Luděk Šefrna se ale nevzdali a oslovili organizaci Sázíme stromy. Právě ta pak na realizaci získala finanční podporu. Stromořadí vytvoří duby, javory a jilmy. V ovocném sadu pak porostou jabloně, hrušně a třešně. Jejich sazenice, kůly nebo pletivo organizátoři zajistí a ti, kteří by chtěli pomoci vlastní prací, by si pak s sebou měli přinést rýč nebo lopatu a měli by se přihlásit na e-mail: vrbicka@mestotynec.cz.