Vylepšování možností rozvodné sítě elektřiny je proces , který prakticky nikdy nekončí. To vyplývá z obecného pokroku, rozvoje nových materiálů a technologií. Právě ty nahrazují mnohdy stále ještě funkční, ale morálně už zastaralé součásti celého systému. Tak postupují prakticky všichni dodavatelé energií a platí to i o tom největším, polostátním podniku v Česku.