Hostitelem a organizátorem pracovního setkání byla tentokrát krajská Nemocnice Třinec a hlavním organizátorem byla Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR.

Nemocniční ombudsmani řeší především konflikty mezi pacienty a zdravotníky. Při poskytování zdravotní péče k takovým situacím dochází poměrně často. Mimo jiných bylo tématem rozhovorů také konflikty zdravotník - pacient, nežádoucí události – útoky na zdravotníky a možnosti jejich fyzické i právní obrany a ochrany. O tom hovořil nejen Petr Ballek, ale také Václav Polok, nemocniční ombudsman Nemocnice Třinec.

„Mimo jiného jsme se shodli při setkání s kolegy na tom, že bez pomoci nemocničních ombudsmanů by řada sporů mezi pacienty a nemocnicemi končila zbytečně u soudů s nejistým výsledkem. Úloha ombudsmanů v systému zdravotnictví je tak nejen dnes, ale i do budoucna velmi důležitá,“ potvrdil Petr Ballek, který je zároveň předsedou Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR.