Jak vypadá taková Valpružina noc po česku dokládá bohatá fotogalerie ze sousedského setkání při pálení čarodějnic pod Labskou hůrkou, ve Zvěstově a Ratměřicích. Slavení se tam dostalo do jiného "levelu", než tomu bylo ještě před několika málo lety. Na obecní akci si totiž množí ze svých domovů přinesli pro pohodlné sezení u ohně dokonce čalouněná křesla nebo dokonce celou sedací soupravu.

Jak uvádí otevřená encyklopedie Wikipedia, pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc ho slaví lidé v německy mluvících zemích a Skandinávii. Svátek je často ztotožňován s gaelským svátkem Beltain či s židovským svátkem Lag ba-omer, která je ve stejném období.

Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných staročeských pramenech, nejspíš vznikl pod německým vlivem. Už v polovině 19. století však byl tento zvyk zakazován jako pověra a nemohl probíhat ani během druhé světové války kvůli zákazu pálení venkovních ohňů. Problematický byl i pro komunistický režim, během kterého existovala snaha filopojakubské ohně přejmenovat na „vatry míru“ nebo „vatry přátelství“ Kvůli tomu na řadě míst Česka pálení čarodějnic zaniklo.