„Nejvíc zaujala více než sedmdesát návštěvníků přednáška Tomáše Mančala z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy o kvantové mechanice,“ potvrdila další z členek VAS Pavla Kovalská s tím, že děti si zase ze soutěže odnesly astroodměny.