„Vršek Na Hůrkách je tak bohatší o nové geoturistické zastavení pro dospělé i děti. Venkovní expozice představuje především významnou geologickou jednotku středočeský pluton, na jejímž okraji se Votice nacházejí. Návštěvník si může vychutnat krásný výhled na Benešovsko a Posázaví, děti zase ocení interaktivní prvky,“ připomněla Kateřina Červenková, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody a spoluautorka Kamenné vyhlídky.

Na závěr malé slavnosti se účastníci pustili do řešení úkolů rodinné hry, která je z Kamenné vyhlídky, jak se místu nyní říká kvůli altánu stojícímu na čtyřech žulových sloupech, dovedla přes Starý sad a hřbitov až do kláštera sv. Františka z Assisi, kde je čekal poslední úkol v geologické části vlastivědné expozice a malá odměna.

Více o Kamenné vyhlídce

Na začátku byl záměr města Votice vytvořit na konci nově vysázené Aleje svobody odpočinkové místo. Ten získal podporu z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Při hledání realizátora vznikla myšlenka dát místu ještě další přidanou hodnotu a s tou byl osloven geopark Kraj blanických rytířů, resp. ČSOP Vlašim.

Návrh expozice vzešel z trojčlenného realizačního týmu, který tvořili geolog a autor kamenné mapy ČR v Louňovicích pod Blaníkem Michal Nekl, architekt Marek Kundrata a Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim.

Ústředním bodem expozice je kruh vydlážděný dvěma druhy hornin, což znázorňuje, že Votice leží na rozhraní hlubinných vyvřelin středočeského plutonu a přeměněných hornin pestré série moldanubika. Kolem kruhu jsou rozmístěny velké vzorky vybraných zástupců „žul“ a přeměněných hornin. Naleštěné plošky odkrývají nečekanou krásu každé z nich.

Vyhlídka pracuje s tím, co odtud může návštěvník pozorovat. Představuje metamorfovaný ostrov s Neštětickou horou v dálce, blízký lom Beztahov a celý obzor vyhlídky. Expozice nezapomíná na využití kamene pro stavební účely a kamenické výrobky. Korunou vyhlídky je altán se čtyřmi sloupy z jednoho bloku granodioritu. Uvnitř lze posedět u kamenného stolu a zahrát si deskové hry na připraveném herním plánu.

Komplikované geologické procesy pomáhají dětem (a jistě i dospělým) pochopit kreslené postavy „geobrů“. Zejména malé ratolesti jsou zvány, aby zapojily další smysly díky hmatovému chodníku, ukázkám různého zpracování povrchů kamene, kukátek nebo pomocí podzemního telefonu. Vzorky hornin jistě využijí na lezení či sezení.

Kamenná vyhlídka je dalším přírůstkem do rodiny expozic zaměřených na geologické dědictví v geoparku, kterou už tvoří Dům přírody Blaníku, Vodní dům v Hulicích, Naučná stezka Roudný, Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou a geologická expozice v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. V rámci geoparku plní důležitou úlohu doposud chybějící interpretace vyvřelých hornin středočeského plutonu.

Kamenná vyhlídka mohla vzniknout v tomto rozsahu díky finančním prostředkům města Votice, Středočeského kraje, materiálního daru společnosti Česká žula, a.s. a mnoha dobrovolnických hodin autorů a dalších spolupracovníků.

Kateřina Červenková