Její první metry už stojí nedaleko hájovny Taranka. Taras je zatím metr vysoký a až ho zhotovitelská firma dokončí, bude jeho koruna v úrovni silnice. Od ní stezku oddělí jen asi dvaceticentimetrový obrubník. Celá trasa stezky je naprojektována do míst, v nichž nyní leží příkop lemující vozovku. Celá akce má rozpočet 9,1 milionu korun a převážnou část z této sumy poskytnou fondy Evropské unie. „Sedm set tisíc korun zaplatíme z našeho rozpočtu,“ připomněl starosta Bukovan Miroslav Šiška.