„Společných jednání se vždy účastní zástupci Benešova, Krajské správy údržby silnic, projektantů mostua opravy přilehlého rybníka, Cílem je zajistit soulad mezi oběma projekty a společný postup,“ potvrdila Petra Kučerová, mluvčí správy údržby silnic.

Změnit se má totiž i silnice na hrázi. Také město stojí o to rozšířit hráz a vybudovat na ní chodník. Nyní po úzké silnici mezi mantinely ocelových svodidel jezdí cyklisté a především chodí rybáři. Díky rozšíření komunikace bude možné odstranit i další nebezpečné místo na konci hráze.

Přeliv rybníka překlenuje úzký můstek, za nímž se silnice prudce lomí vpravo. Pokud by se právě tam potkala dvě auta, současná šíře silnice by jim nestačila. „Při stavbě se hráz rybníka včetně mostu podstatně rozšíří,“ potvrdila mluvčí. Už na konci července budou provedeny kontrolní odvrty hráze v okolí mostu.

„Vybudujeme chodník vedoucí od zadního vjezdu do čermoleského dostihového areálu přes most až ke křižovatce za hrází. Tam přibude přechod pro chodce, po němž se pěší dostanou na další navazující komunikace k městu,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že chodník bude osvětlený.

Konkrétní termín realizace obou akcí v tuto chvíli nelze stanovit. Stavět by se však mohlo nejspíš už na konci letošního nebo na začátku příštího roku.