„Pokud má podnikatel zájem provozovat živnost vyžadující odbornost jako je řemeslná, vázaná a koncesovaná živnost a přitom nesplňuje požadavek odborné kvalifikace či praxe pro určitý konkrétní obor, může ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky, stanovené živnostenským zákonem,“ uvedl Roman Bumbálek z Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Benešov. Tak jednoduché to ale není. Je nezbytné mít souhlas odpovědného zástupce funkci zastávat.

Pak se z něj stane odpovědný zástupce firmy. Tato fyzická osoba pak sama odpovídá za řádný provoz živnosti. A samozřejmě také za dodržování živnostenskoprávních norem. „Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do patnácti dnů ustanovit nového odpovědného zástupce,“ upozornil Roman Bumbálek.

Stát se však může cokoliv. Tedy třeba i to, že ve stanovené lhůtě odpovědného zástupce nesežene. „Pak podnikateli nezbývá, než živnostenské oprávnění dočasně přerušit do doby, než se podaří opět sehnat a ustanovit vhodnou osobu, splňující podmínky stanovené živnostenským zákonem,“ doplnil úředník.

Maturanti z Neveklova zakončili studium na střední škole plesem.
Maturitní šerpu dostali studenti z neveklovské obchodky
Loňští vítězové v kategorii SŠ z Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech Střední Čechy
Šikovně nakopnout míč je vlastně úžasná fyzika, ukázali studenti