Jejich základem je především to, že pro letošek dostaly školy, jako příspěvkové organizace města, do svého rozpočtu částku, kterou jim mají hradit spolky za využívání jejich prostor, především tělocvičen. Jenže k tomu se ještě zhruba dvojnásobně zvýšil proti dřívějšku rozpočet Městských sportovních zařízení Benešov, nově s.r.o. Dříve MSZ město přispívalo částkou 13 milionů korun. A nájemné, které jim měly platit spolky, ale v rámci podpory od města neplatily, už bylo zahrnuté v příspěvku.

V rámci letošního prvního rozpočtového opatření pak radnice MSZ a také KIC poslala na pokrytí nákladů spolků dalších 4,8 milionu korun. Kvůli tomu pak zastupitel Jaroslav Hlavnička (VPM) předpokládal, že všichni uživatelé sportovních zařízení, mají hrazen nájem za jejich užívání. Jenže právě tak to není.

Přečtěte si: Kvůli protipovodňovým opatřením pokácí řadu stromů. Vysází jich ale více

„Tento příspěvek je určen primárně pro mládež do 21 let, ale jsou tam i výjimky,“ připomněl místostarosta Jiří Švadlena (ANO) s tím, že kvůli zachování úrovně sportu v nejmasovějších sportech, se mezi výjimkami nachází hrazení nájmů dospělým sportovcům provozujícím lední hokej a fotbal.

K takovému opatření dospělo město především proto, že využívání tělocvičen, jak při schůzi zastupitelstva uvedl Jiří Švadlena, není košer. Za mládeží, která podporu města má, se údajně skrývají také sportovci, kteří už do zvýhodněné kategorie svým věkem nepatří. A právě proto z toho vyplývá, že ostatní sportující dospělí si za sportoviště budou muset platit sami. A pokud to tak nebudou chtít dělat, budou muset přestat sportovat, nebo žádat město, aby je v rámci grantového fondu také podpořilo.

Čtěte: Pozor! Malé děti lákají do auta

Zastupitel Zdeněk Zahradníček (VPM), ale vedení Benešova upozornil na to, že pokud někdo podporu města dostane a jiný ne, může to být pro ty druhé doslova likvidační.

V Benešově existoval dříve seznam vyvolených spolků, tedy těch, které například měly v názvu Benešov a musely také hrát soutěž s celostátní působností. Právě je město podporovalo dotacemi na jejich provoz. Zda tento seznam stále existuje a má stále stejnou funkci, jak se na to ptal bývalý starosta Jaroslav Hlavnička, ale není jasné. Problematika je to podle Jiřího Švadleny mnohem složitější, a proto na ni kritikům neodpověděl při schůzi hned, ale slíbil, že jim odpoví písemně.

Přečtěte si: Výmoly na silnicích obtěžují řidiče roky