Na Konopiště ho přivezli restaurátoři ve speciálně ušité vypolstrované „zavinovačce. "Štít je, společně s dalšími devatenácti malovanými štíty, od září 2021 trvalou součástí zbrojnice, když na Konopiště přibyl z Philadelphia Museum of Art ve Spojených státech. „Prosklená vitrína, v níž návštěvníci štít uvidí, je vyrobená speciálně pro tyto účely a máme ji zapůjčenou z Hradce Králové," popsala konopišťská kastelánka Jana Sedláčková.

Na Konopiště štít s ještě jedním kolegou přivezl Martin Šlejtr z restaurátorských dílen a centrálního depozitáře Národního památkového ústavu v Kutné Hoře. Společně pak vzácný předmět usadili na speciálně vyrobené úchyty. "Štít má dřevěné jádro a to okolní vlhkost vzduchu pracuje. To předešlý způsob uchycení v Americe neumožňoval, protože byl k držáku přilepený. Prohlídková vitrína je vybavena čtyřmi úchyty osazenými měkkým silikonem, které doléhají ke štítu. V samotné vitríně je i silikagel, který je schopen udržovat v uzavřeném prostoru stálou vlhkost," vysvětlil restaurátor.

Připomněl, že štít prošel restaurováním už v USA, a proto je v super kondici. "Přesto se jeho stav musí neustále hlídat," tvrdí Martin Šlejtr. Podle něj se takových štítů vyrobilo poměrně dost, ale do dnešních dnů se jich dochovalo jen nemnoho. Většinu, devatenáct, má ve sbírkách právě Konopiště. Další dva obdobné štíty, dříve také umístěné na Konopišti, zdobí expozici Vojenského muzea v Praze.

Vrátí se i záchodové prkénko

Kromě štítu se na Konopiště vrátilo po restaurování v Kutné Hoře také záchodové prkénko. "Z prkénka, které je skutečně originální z období Františka Ferdinanda d´Este, se odloupla barva. Proto se ho ujali restaurátoři," vysvětlila Jana Sedláčková, vedoucí správy státního zámku s tím, že koupelna, kam záchodové prkénko patří, je umístěna v prvním návštěvnickém okruhu a sloužila nejvýznamnějším hostům arcivévodovy rodiny. "Při restaurování jsme z prkénka odstranili barvu, která odskočila v celé souvislé vrstvě a uložili ji pro případné další zkoumání. Na spodní části dřevěného prkénka jsme objevili dokonce jakési výrobní číslo a datum. Podle toho víme, že bylo vyrobené 12. října 1910. Prkénko jsme natřeli stejným odstínem, jaký tam byl. Ale údaje o výrobě jsme ponechali nezatřené, aby byly vidět," dodal restaurátor.

Štít s motivem dobytí Kartága vytvořil Girolamo da Treviso v roce 1535 a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1695, kdy se stal součástí zbrojnice florentského rodu Medici. Zajímavé věci zažil už v 16. století, kdy byl součástí oslav afrických úspěchů španělského krále Karla V. Habsburského. V závěru 19. století ho koupil arcivévoda František Ferdinad d´Este a převezl do svých sbírek na Konopiště. Z něj pak umělecký předmět zmizel v roce 1943, kdy ho ukořistil Hitlerův zbrojíř Leopold Ruprecht pro zamýšlené führerovo muzeum v Linci. Na konci války ho nacisté skryli do solných dolů v Altaussee. V padesátých letech 20. století štít koupil v pařížské galerii americký sběratel německého původu a později s další tisícovkou dalších uměleckých předmětů věnoval muzeu ve Filadelfii. 
Historik a velký znalec zbraní Ladislav Čepička objevil štít ve Philadelphia Museum of Art už v roce 1996. Jednání o vrácení ale trvalo dalších dvacet let, než se znovu ledy pohnuly. A to díky zákonu, který prosadil americký prezident Barack Obama. USA se jím zavázaly vrátit do původních zemí předměty, které pocházejí z období holokaustu. Paradoxně navrácení dvou štítů z Vojenského muzea v Praze na Konopiště může být podle Nadi Goryczkové, ředitelky NPÚ, kvůli českým zákonům složitější, než vracení štítu z Filadelfie. Filadelfský štít je zdobený plátkovým zlatem. Jeho hodnota se odhaduje na milion amerických dolarů.