Zajímalo nás, jak taký festival probíhá a co je jeho smyslem a tak jsme farmu v průběhu této slavnosti navštívili. Co se týče běžného života na farmě, lidé tady žijí jednoduše, pěstují si vlastní obilí a zeleninu, chovají krávy, včely, snaží se být co nejvíc soběstační. Hlavní zemědělská produkce spočívá v pěstování špaldy, žita, pohanky, lupiny a hrachu. Součástí farmy je ovocný sad s třešněmi, hrušněmi, švestkami a jabloněmi. Život na farmě považují za přirozenější a účinnější, než život ve spotřební společnosti.

Čas po práci věnují duchovní práci na sobě. Festival se odehrával v duchu zpěvu, tance, přednášek, divadelních představení a především neustálého opakování mantry Hare Krišna. Účastníci vstávali již ve čtyři hodiny, aby mohli připravit jídlo na půlnoční hostinu, v průběhu dne se postili. Před stanem se zouvali a ve stanu byla bohatá výzdoba, pozůstávající především z květin. Festival probíhal v duchu úcty a přátelské atmosféry. A i když třeba s touto pro nás cizí kulturou nerezonujeme, přesto nás může něčím obohatit.